27 27 F I 39 38 50.445,45 6.533,64 3,09 293,50 1.794,83 81.904,06 2.857,— 708,25 14,26 24 343,78 1.397,81 80,71 276,44 81,- 119.733,925 57.086,27 5 271.624,45 2.045.238,96 434,70 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. SCHULDEN. Afschryving. Boekwaarde. BEZITTINGEN. f 10.017.062,68 Transport ...if 2.871.107,81 f 9.770.923,61 f 13.569.292,57 Transport Te vorderen: 4.248,02 4.248.02 n 137.23 14.283,40 12.597,38 1.686,02 4.237,52 28.540,16 5 28.546,11 n 825.868,85 n 16. Meubilair 67.799,32 Waarborgsommen n 19.735,89 n n f 85.469,31 58.190,80' 177.924,73 y> n Vlottende schulden. 75.476,30 18.260,16 57.216,14 r> n 60.148,99 84.517,76 24.368,77 n 59.070,51 19.067,33 594,97 ■n n r> n 29.058,82’ f w 22. Algemeene aanlegkosten 20.879,48 5 n f24.114.118,68 26.194,— r> Transporteeren f 12.233.470,16 Transporteeren f 9.970.369,80 •n •n f 15. Accumulatoren (aange schaft na 1916) 17a. Gereedschappen (aange schaft t./m. 1916) en werk tuigen en instrumenten (aangeschaft t./m. 1915). Kostende prijs. Vooruitbetaalde gelden. Abonnementen enz. Kosten van aanleg. Telefoongids Leveranciers Restitution aan geabonneerden Boeten Houders van publieke spreekgelegen- i heden Rekeninghoudersi 21. Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) 18. Kantoormachines (aan geschaft na 1910) 19. Automobielen en motor rijwielen met toebehoo- ren 18.472,36 29.058,825 f 23.340.216,215 17b. Werktuigen en instru menten (aangeschaft na 1915) Nog verschuldigd: Kosten van uitbreiding Algemeene onkosten Diversen Kosten van werken voor derden Onderhoudskosten Interest 14a Machines en accumula toren (aangeschaft van 1911 t/m. 1915) 14b. Electrische machines (aangeschaft na 1915). 203.825,13 19.735,89 20.879,48’ f 14.143.748,88 20. Wagens met toebehooren (aangeschaft na 1910). Uitbreiding 1936 „Telefoon” f 821.494,10 Uitbreiding 1936 „Tijdaan wijzing” Rente over bij de Gem. ’s-Gravenhage (Gemeente ontvanger) gedeponeerde gelden enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 542