27 27 41 40 I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. - - SCHULDEN. Boekwaarde. BEZITTINGEN. f 12.233.470,16 Transport Transport f 9.970.369.80 f 14.044,415 f 9.837,24 f 4.207,175 46.893,22 7.326,79 39.566,43 n n 46.692,88 Magazijn. f 441,43 274.039,33 Geld en Geldswaarde. f 1.413.104,11 •n f 12.248.976,25 Transporteeren Transporteeren f 11.704.206,12 n n Kostende prijs. 8.982,84 205.435,17 4.374,09 4.393,29 6.452,89 12.542,71 2.675,64 25.118,76 3.622,51 26.383,91 8.768,355 6,65 n n 15.141,06 358,38 6,65 2.206,63 1.400.300,69 10.596,79 Afschrijving op dubieuze debiteuren Werken in uitvoering Werkplaats 27.874,26 12.733,15 1.924,16 f 138.628,12 f 91.935,24 Af schrijving/ Kas Gemeente ’s-Gravenhage Postrekening Nr. 8220 I. Kabels II. Geleidingen (diverse soorten draad) III. Opvoerpunten met bijbehoorend mate riaal IV. Eindsluitingen, moffen, bliksemaflei ders enz V. Toestellen en dergelijke VI. Materiaal voor kabels en geleidingen VII. Gereedschappen VIII. Materialen I IX. Materialen II XI. Materialen voor de Tijdaanwijzing. Rekeningen van aan leg „Tijdaanwijzing”. 1. Centrale inrichtin gen 2. Kabels met toebe- hooren 3. Uurwerken mettoe- behooren 4. Ijzeren palen 5. Accumulatoren 54.258,17 21.501,50s 1.930,81

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 543