sr 27 27 43 42 VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. SCHULDEN. Boekwaarde. BEZITTINGEN. f 12.248.976,25 Transport f 11.704.206,12 Transport Vorderingen. f 107.280,81 •n 483.990,03 f 40.463,45 Werken in uitvoering 9.574,02 Werkplaats 10.742,63 n f 12.248.976,25 f 12.248.976,25 Gezien: r> n n Tl n Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. De Directeur, L. Neher. 6.865,05 15.141,06 352.460,95 2.242,16 3.297,93 I 8.923,87 I 351,38 i 27.502,77 I 374,17 I 13,33 Debiteuren en rekeninghouders Houders van publieke spreekgelegen- heden Dubieuze debiteuren Abonnementen Diversen Vooruitbetaalde of -geboekte gelden. Arbeidsloon Algemeene onkosten Kosten van werken voor derden den telefoongids Onderhoudskosten Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 544