I 27 27 fl 45 44 IX. r I VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. KOSTEND] RIJ S. ONDERDEELEN. Totaal. Totaal. 7.307,34 f 348.591,78 f f 7.307,34 f 355.899,12 f 355.899,12 f 623.870,95s 588.889,90s 1.294.877,32 1.855.419,94s 1.918.748,27s 34.981,05 2 63.328,33 n T) r> 19.084,80 19.084,80 19.084,80 19.084,80 I n n n n n 27.080,92 n 54.544,02 10.881,48 10 3.459,29 51.084,73 62.506,03 2.919,47 65.425,50 n n n n 60.234,04 172,15 132,18 60.406,19 n 407.326,66 407.326,66 196.827^06 7 364.847,07 n c.a. n n n 13. n n f 9.770,923.64s Tramporteeren I f 23.340.216,21 5 f 13.569.292,57 f 22.559.329,66s f 780.886,55 n n 121.737,79 n 3.817.496,52s 3.115.578,02 n n 2.034.071,59s n n n n n n n n n n r> n n n n n n n n M n n n r r> n n n n Vorige dienstjaren. n n n n n n r> n n n n n n n n n n n Vorige dienstjaren. r> n n n n n n n 3.081.158,83 n n n n n n n n n n n r> r n n 230.587,01 74.863,79 43.757,27 124.363,03 26.446,94 517.465,13 163.606,04s 121.315,68s 5.438,78 13.032,48s 169.306,12 51.599,08 15.837,51 29.454,37 7.708,74 903,54 157.774,41s 27.984,46 121.315,68s 5.388,22 13.121,74s 43.757,27 140.200,54 55.901,31 60.101,86 2.993.840,23 166.346,65 163.593,64s 407.326,66 1.837.244,53s 1.656.985,29 86.702,67 1.655.817,62 97.772,19 24.577,84 1.094.044,29 981.468,65 78.589,65 80.133,31 201.296,10 121.315,68s 4.775,22 12.028,21s 97.181,19s 15.314,65 43.757,27 99.015,20 2.137,64 14.988,16 4.866,15 53.226,10 16.128,75 12.254,22 6.680,57 8.549,85 1.760,04 4.896,14 2.644,69 255,96 203,84 10 12s 10 10 12s 10 218.093,16 16.3.594,16s 105.731,04s 17.074,69 121.315,68s 5.031,18 12.232,05s 112.760,35 29.443,99 350.971,05 11,88 709.275,84s 125.339,97 758.940,52 118.191,17 46.197,82 260.872,68s 468.165,75s 155.793,21 97.196,60 9.252,60 52.043,37 10.909,77 36.289,20 51.118,98 357,04 889,69 Dienstjaar 1936. i Dienstjaar 1936. 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 6s 12s 43.757,27 103.911,34 4.782,33 Balanswaarde 31 December 1936. 51.746,51 0,52 10 2s 10 4 50,56 89,26 3.970,20 1.105,35 58.827,03 364,51 778,02 424,65 5.614,66 2.376,92 1.057,72 424,56 Beknopte Inventaris van de tegenover het leening*. «kapitaal staande activa per 31 December 1936 met overzicht van de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen. 407.326,66 3.452.649,45s 60.406,19 6.027.430,73 n 6.196.736,85 569.064,21 163.606,04s 2.524.897,47s 226.706,73 2.527.291,97 230.951,52 75.641,81 1.408.143,07s 1.550.020,80s 250.511,61 189.584,13 217.229,27 1.783.424,93 158.636,34 14.664,09 112.533,83 n n 100.386,40 n n n A F S C H R IJ VING. »/o I per jaar. j 2.520.927,27s 225.601,38 2.468.464,94 n 1.407.718,42s 1.544.406,14s 248.134,69 188.526,41 216.804,71 1.815.621,63 101.366,76 1.768.351,45 n 1.147.270,39 1.081.855,05 94.718,40 92.387,53 207.976,67 i 150.065,67s i f 12.647.733,04 1Grond 2. Gebouwen: Hofstr., Marnixstr., Kerklaan, Kon.-Sophie- str., Dibbetsstr., J.-v.-d.-Heijdenstr., Fuch siastr., Lisztstr., Voorburg, Bisschopstr. en De-Perponcherstraat 3. Verwarmingstoestellen en electrische licht en krachtinstallatiën: a. Verwarmingstoestellen en electr. licht- en krachtinstallatiën (aangeschaft t./m. 1912) b. Electr. licht- en krachtinstallatiën (aan geschaft na 1912) c. Ketels (aangeschaft na 1912) d. Buizen, radiatoren enz. (aangeschaft na 1912) 4. Kabels met toebehooren: a. Aansluitkabels met toebehooren b. Grond- en waterkabels met toebehooren. 5. Netaansluitingen 6. Opvoerpunten van ijzer 7a. Houten palen, bronsdraad, isolatoren, blik semafleiders, opvoerkabels, verdeelkastjes e. d. (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) 7b. Houten palen (geplaatst na 1910) 8. Isolatoren, hang- en bevestigingswerk 9a Toestellen met binnenleidingen (geplaatst en aangelegd t./m. 1910) 9b. Toestellen (geplaatst na 1910) 9c. Binnenleidingen (aangelegd van 1911 t./m. 1914) 10. Radiotoestellen 11. Verreechrijfinstallatiën 12. Centrale-inrichtingen: a. Hofstraat b. Jan-v.-d.-Hejjdenstraat c. Marnixstraat d. Fuchsiastraat e. Lisztstraat f. Kerklaan g. Kon.-Sophiestraat. h. Bisschopstraat i. Voorburg Radio-centrale-inrichtingen f 921.559,53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 545