27 27 I O/o I per 47 46 ONDEEDEELEN. ONDEEDEELEN. 1 I X. Beknopte inventaris van de tegenover het leenings [kapitaal staande activa der Gemeentelijke Tijdaanwijzing per 31 December 1936 met overzicht van de kosten Iran aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. VERSLAG VAN DEN GEM. TELEFOONDIENST. R IJ S. KOSTEND! Totaal. Totaal. f 9.770.923,64s f 13.569.292,57 f 23.340.216,215 f 12.647.733,04 921.559,53 j f Transport ...If 22.559.329,66s f 780.886,55 n 271.624,45 n n 19.735,89 I 19.735,89 19.735,89 19.735,89 n n n 24.368,77 60.148,99 25 9.749,53 50.399,46 75.666,78 8.850,98 n n n na 594,97 582,11 15 58,55 f 14.143.748,88 ')f 13.176.850,51 f 23.292.624,58 f 24.114.118,68 f 821.494,10 Gezien: f 18.177.610,21) werden ■o»-» f r?K(1 77A KOSTENDeI’RIJ s. Totaal. Totaal. v i I jaar. f f 14.044,41s f f f 46.692,88 f 91.935,24 f f 8.959,43 82.975,81 f f 138.490,89 137,23 f Gezien: Ti r n n r> n n r> n n n n n n Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. De Directeur, L. Neher. Opgemaakt: De Administrateur, H. van de Ven. n r> n r> De Directeur, L. Neher. n n r T> Tl n n n Vorige dienstjaren. n n n n n 177.924,73 75.476,30 n 57.086^275 n n n n n n n n n n n n n n n Centrale-inrichtingen Kabels met toebehooren Uurwerken met toebehooren Ijzeren palen Accumulatoren Vorige dienstjaren. V orige dienstjaren. AFSCHRIJVING. per n n n n n 4.248,02 14.255,90 51.246,62s 265.309,98 172.973,16 60.911,47 13.939,41s 46.893,22 54.225,94 21.501,50s 1.930,81 19.008,78 29.058,82s 20.879,48s 4.248,02 14.283,40 4.248,02 12.310,65 22.803,32s 192.684,92 17.890,25 29.058,82s 20.879,48s 11.836,51 6.006,91 10 20 10 12s 10 119.733.92s I 57.216,14 I 18.472,36 29.058,82s 20.879,48s 1.686,02 28.546,11 67.799,32 58.190,80s 18.260,16 1. 2. 3. 4. 5. Dienstjaar 1936. 4.951,57 14.564,83 19.067,33 29.058,82s 20.879,48s 54.258,17 21.501,50s 1.930,81 Dienstjaar 1936. 5 10 5 4 12s 4.248,02 12.597,38 28.540,16s I 203.825,13 I Balanswaarde 31 December 1936. Balanswaarde 31 December 1936. Dienstjaar 1936. 27,50 5.839,65 6.314,47 107.897,41s 51.209,23 Dienstjaar 1936. 696,97 j 4.689,32 2.711,30 860,06 1,78 4.207,17s 7.326,79 26.383,91 8.768,35s 6,65 286,73 I 5.736,84 11.140,21 9.140,27 34.877,11 25.162,96 11.873,09 1.922,38 f 46 893,22 I 138.628,12 i f AFSC H EU V IN G. jaar. 105,— 32,23 9.837,24 f 39.566,43 27.874,26 12.733,15 1.924,16 Vorige dienstjaren. I) De bedragen van vorige dienstjaren (resp. f 23.293.884,28 en f 13.177.610,21) werden in verband met vermindering van inventaris ten gevolge van sloopingen met f759,70 minder opgenomen dan zjj werkelijk bedroegen. 14a. Machines en accumulatoren (aangeschaft van 1911 t./m. 1915) 14b. Electrische machines (aangesehaft na 1915) 15. Accumulatoren (aangesehaft na 1916). 16. Meubilair 17a. Gereedschappen (aangesehaft t./m. 1916) en werktuigen en instrumenten (aangesehaft t./m. 1915) 17b. Werktuigen na 1915) 18. Kantoormachines (aangesehaft na 1910). 19. Automobielen en motorrijwielen met toebe hooren 20. Wagens met toebehooren (aangesehaft 1910) 21. Buitenlijnen (aangelegd van 1911 t./m. 1914). 22. Algemeene aanlegkosten 84.517,76 i n n f 966.898,37 en instrumenten (aangesehaft f 9.970.369,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 546