28 INHOUD. V. VIL VIII. VIII. IX. X. XI. 13—19 20—21 22—23 22—23 3 4 4 6 7 8 9 9 10 11 11 I. II. III. IV. V. VI. 24—25 24—25 26—27 28—38 Beheer der fabriek enz. Personeel Grondstoffen Gasproductie en gasaflevering Particuliere gasverbruikers Gasmeters VII. Publieke verlichting. Cokes, parelcokes en ziftsel Koolteer Watergasteer Ammoniakwater I. Bedrijfsrekening II. Kapitaaldienst III. Verlies- en winstrekening IV. Gasrekening Berekening van den kostprijs van het meng gas per m3 in de gasmeters bij de ver bruikers VI. Kapitaalstaat Balans Verkorte inventaris VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Administratief Overzicht No. Bladz. Verslag Hoofdstuk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 547