By lage 28 HOOFDSTUK I. BEHEER EN REGELINGEN. HOOFDSTUK II. PERSONEEL. Ambtenaren. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk Gasbedrijf over het dienstjaar 1936. Gasprüzen. Cokesprjjzen. Het corps ambtenaren bestond op 31 December uit: Het Gemeentelijk Gasbedrijf wordt beheerd door Burge- Beheer, meester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie, welke op 1 Januari 1936 bestond uit de heeren L. F. Guit, H. Neute- boom, C. H. P. W. van den Oever en F. J. Paans, onder voor zitterschap van den Wethouder voor de Gemeentebedrijven Ir. L. J. M. Feber. In de vergadering van den Gemeenteraad van 7 September 1936 werd de Commissie van Bijstand opnieuw en ongewijzigd samengesteld. In de gasprijzen kwam dit jaar geen verandering. De cokesprijzen waren in 1936: Voor particulieren, thuisbezorgd: Voor handelaren, af gehaald: 30 korting op de particuliere prijzen na aftrek van 15 cent per hl voor bezorgingskosten. Totaal 281 Waaronder 6 reservisten. Harde cokes. f 0,80 035 2412 47 32 Parelcokes. f 0,80 p. hl. 0,85 Algemeene dienst Fabriek Distributie Gascokes. Van 1 Jan.—30 Septf 0,75 1 Oct.—31 Dec.0,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 548