I 28 4 HOOFDSTUK III. GRONDSTOFFEN. Steenkolen. a. 2 3) VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Werklieden. 31 December 1936. 339 366 133 127 i' 493 472 42.478.114 kg 118.304.663 160.782.777 kg 132.695.213 Bleef in voorraad op 31 December 1936 28.087.564 kg 1 Het aantal werklieden bedroeg op 31 December 472 tegen 493 op 31 December 1935, verdeeld als volgt: Beschikbaar voor 1936 Verbruikt werd voor: Gasdistillatie Stoomproduetie Werkplaatsen Centrale verwarming gashouders D i s t r i b u t i e-a f d e e 1 i n g. Vast Tijdelijk Los Reservisten Op 1 Januari 1936 was in voorraad Aangevoerd werden: Duitsche kolen Engelsche kolen Nederlandsche kolen Fabriek. Vast Tijdelijk Los Reservisten 81.884.297 kg 23.524.035 12.896.331 123 3 6 1 286 11 22 47 131.622.000 kg 1.033.633 36.080 3.500 281 4 27 27 122 3 2 ophaler. 3) Dienstdoend als tijdelijk meteropnemer-geldophaler. Waaronder 3 man, die dienst deden als tijdelijk meteropnemer-geld ophaler. 2) Waaronder 5 man, die dienst deden als tijdeljjk meteropnemer-geld- 31 December 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 549