28 5 Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed: De ontvangen kolen kostten dus per 1000 kg f 7,46 tegen f 7,12 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten f 7,333 tegen f 7,152 in 1935. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. kg- 2.600.125 f f 1.917.587 17.221.403 n 8.805.689 n 23.478.898 n 59.689.163 r> 3.008.358 n n 524.838 n 1.058.602 8.733,47 n 118.304.663 f BijAssurantie enz. 6,925 Franco voor den wal aan de fabriek f 118.304.663 f 819.221,17 98,68 n 7.889,36 17.630,27 r> 46.202,87 n f Af: Schadevergoeding voor kolenbroei f 118.304.663 7,46 Verbruikte electriciteit voor het lossen 818.514,15 707,02 16.900,81 12.656,07 116.244,47 59.878,69 160.830,45 417.824,14 21.509,76 3.936,29 6,50 6,60 6,75 6,80 6,85 7,15 7,50 8,25 f 30.023,25 12.580,03 3.599,59 IJkopname van schepen f Arbeidsloon voor het lossen Andere onkosten Onderhoud (der mechani sche losinrichting) Afschrijving (idem) Rente (idem) Daarbij komen de volgende onkosten: i 516,— I 9.126,23 Factuur- prijs %o kg. 883.054,31 548,65 f 882.505,66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 550