28 6 b. Gasolie. HOOFDSTUK IV. GASPRODUCTIE EN GASAFLEVERING. Productie kool- gas. De ontvangen gasolie kostte dus per 100 1 f 1,941 tegen f 1,62 in het vorige jaar. De verwerkte olie kostte f 1,811 per 100 1 tegen f 1,63 in 1935. De uitgaven voor de aangevoerde gasolie hebben bedragen: Voor de fabricatie van gecarbureerd watergas werd ver bruikt 2.141.652 liter gasolie voor de carburatie en 106.605 hl cokes voor de generatoren. Geproduceerd werd 8.827.480 m3 watergas. Per 1000 m3 watergas werden verbruikt 242,61 liter gasolie voor de carburatie en 12,08 hl cokes voor de generatoren. Het gemiddeld soortelijk gewicht van het watergas bedroeg 0,611 en het koolzuurgehalte 4,7 Na correctie voor volumevermindering wegens gasdroging en temperatuurverschillen, kwam voor aflevering beschikbaar 8.350.010 m3 watergas. Het soortelijk gewicht en de calorische waarde van het meng gas bedroeg in 1936 resp. 0,514 en 4128 tegen 0,529 en 4155 in 1935. In dit jaar werden voor distillatie gebruikt 131.622.000 kg steenkool. Hieruit werden gemaakt 58.741.610 m3 koolgas of 446,29 m3 per 1000 kg steenkool. Na correctie voor volumevermindering wegens gasdroging en temperatuursverschillen kwam voor aflevering beschikbaar 56.248.020 m3. Productie water- gas. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 2.909.578 1 Bleef in voorraad op 31 December 1936 665.592 1 2.258.786 1 a f 1,93° 1 Arbeidsloon enz. f 43.790,45 46,21 Beschikbaar voor 1936 Verbruikt werd voor: Carburatie Naftalinewassching Dieselmotor Smeren stokerijen Op 1 Januari 1936 was in voorraad Aangevoerd werd 650.792 1 2.258.786 2.258.786 1 a f 1,94* 1 f 43.836,66 2.141.652 1 27.725 71.029 3.580 -- 2.243.986,,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 551