28 i 7 Het aantal gasverbruikers bedroeg: 5 HOOFDSTUK V. PARTICULIERE GASVERBRUIKERS. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 171.300 m3 Gasaflevering'. Datum. 70 16 20 109.320 9,55 0/0 Bovendien zijn nog in gebruik 855 zg. tusschenmeters met 5081 meterliehten. In het aantal verbruikers is 1 met eigen meter begrepen. Het gemiddeld aantal lichten (meter en abonnement) per verbruiker bedroeg op 31 December 1936 10,tegen 9,63 op 31 December 1935. 31 Dec. 1936 31 1935 I 1) De stijging van het aantal gasverbruikers is veroorzaakt, doordat per 1 Januari 1936 het Haagsche gedeelte van het verzorgingsgebied der Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie is overgegaan in beheer van het Gemeen telijk Gasbedrijf. Over abonnements- lantaarns. Aantal lichten. Aantal meters. Aantal lichten. Aantal meters. Waaronder voor eigen gebruik. 1,464 0,002 0,090 2,311 Aantal lichten. Aantal gasver bruikers. 6.524 j 5,50% 141 161 i 89 105 i 70,775 19,316 0,149 3.249 3.179 45.709.709 m3 12.475.059 96.166 945.801 1.258 58.159 1.492.422 125.230 j 1.253.486 118.706 11.144.166 Over gewone en penningmeters. De voorraad gas bedroeg op 1 Januari 1936 Voor aflevering kwam beschikbaar in 1936: kool gas56.248.020 watergas8.350.010 Totaal 64.769.330 m3 De voorraad gas bedroeg op 31 December 1936 184.800 zoodat afgeleverd werd64.584.530 m3 verdeeld als volgt: Particulieren over gewone meters penningmeters zonder nieters (abonnem. en illuminatie) Gemeentegebouwen: over gewone meters zonder meters (abonnementen) Publieke verlichting Rijswijk Westland (Haagsche Maatschappij voor Gas distributie) Eigen verbruik Gasverlics 1.528.817 367.440 1.909.699 64.584.530 m3 Totaal. 53 48 i Verschil1)- 6.508 2,367 0,569 2,957 100.— Aantal abonn. j 125.319 118.811;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 552