28 9 met in 1936 tegen in 1935 4037% 4111% HOOFDSTUK VIII. COKES, PARELCOKES EN ZIFTSEL. I 174 lichten. 174 9 lichten. 5 160 HOOFDSTUK VII. PUBLIEKE VERLICHTING. Aanwezig waren op: 31 December 1936 1 lantaarn (s) met 9 lichten 1 „5 40 4 Totaal 42 lantaarns 31 December 1935 42 Het totaal aantal branduren was voor een: avondlicht 1913% 2026% VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 99 99 99 99 Ziftsel. 1.000 631.782 226 104.635 182.000 65.000 3.000 254.251 255.251 200 16 10 1.082.008 900.008 150.616 147.616 104.485 105 45 558.282 493.282 nachtlicht 521.867 106.605 350 805 90 25 1.507 424 59 50 520.508 558.508 1.477.790 1.713.790 Hectoliters. Cokes. 236.000 filterinrichting Directiegebouw Ziftsel voor: stoomproductie afgassen oven bijproducten teerdistillatie Beschikbaar voor verkoop Verkocht werden Bleef in voorraad op 31 December 1936 Op 1 Januari 1936 was in voorraad De 131.622.000 kg gedistilleerde kolen hebben opgebracht aan cokes (met inbegrip van ziftsel) 2.252.549 hl, zijnde per 100 kg kolen 1,711 hl j Parelcokes. I 38.000 Cokes werd verbruikt voor: ovens generatoren watergas fabrieken stoomproductie kantoren en diverse gebouwen filterinrichtingen verwarming teertank afgassen oven bijproducten teerdistillatie pektolbereiding gasdroging Parelcokes voor: centrale verwarming gashouders 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 554