28 11 HOOFDSTUK X. WATERGASTEER. in voorraad op 5.606 hl 39.042 1 Bleef in voorraad op 31 December 1936 ’s-Gravenhage, April 1937. KUTTEN. De Directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, HOOFDSTUK XI. AMMONIAK WATER. Hiervan werd afgeleverd en verbruikt Productie en aflevering. 1.199.373 1 21.800 1.222.535 1.261.577 1 1.221.173 40.404 1 547.953 797.953 kg 677.953 120.000 kg Op 1 Januari 1936 was Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Bleef in voorraad op 31 December 1936 250.000 kg Productie en aflevering. De voorraad slap ammoniakwater bedroeg 1 Januari 1936 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opge bracht 204.105- 209.711 hl 206.075 3.636 hl Te zamen Van deze hoeveelheid is geconcentreerd Bleef in voorraad op 31 December 1936 De voorraad geconcentreerd ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1936 De 206.075 hl slap gaswater brachten op aan geconcentreerd ammoniakwater VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 556