28 14 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. BATEN. Artikel I. 4.872.000,— f 4.781.356,60 o. f 4.920.313,28 540,— f 5.100.500,— f 4.929.853,28 Artikel II. Opbrengst van nevenproducten. f f f 841.005,— Artikel III. f f f 786.500,— f 513.373,38 Begroot bedrag. 240.000,— 60.000,— 137.500,— 20.000, - Werkelijk bedrag. a. Cokes b. Cokes voor eigen verbruik c. Koolteer d. Ammoniakwater en zwavelzure ammoniak e. Watergasteer f. Afgewerkte ijzeraarde g. Afval, oud materiaal enz 823,21 261.986,65 121.659,87 14.652,31 8.539,50 647.806,07 195.328,75 145.442,07 4.686,14 17.369,74 2.239,32 4.357,63 55.580,34 50.131,50 62.493,69 18.368,46 2.907,95 64.186,58 1.000,— 250.000,— 145.000,— 75.000,— 15.500,— 469.485,— 220.500,— 126.720,— Memorie 16.800,— 5.000,— 2.500,— 5.000,— 66.000,— Bjj: Waardeverschil der voorraden op 1 Ja nuari en 31 December 1936 Opbrengsten uit de distributie. a. Leidinghuur b. Meterhuur c. Prijsverschil voor muntgas d. Werken voor rekening van anderen e. Winst op huurkoopgoederen enz f. Opbrengsten uit contract voor gaslevering aan de Haagschc Maatschappij voor Gas distributie g. Huur van gasgeysers f 1.017.229,72 Opbrengst van gas. a. Aan particulieren over gewone meters b. Idem over penningmeters c. Aan de Gemeente voor hare gebouwen d. Idem voor de publieke verlichting e. Aan Rijswijk- f. Aan de Haagsche Maatschappij voor Gas distributie Voor eigen verbruik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 559