28 15 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. BATEN. Artikel IV. Bente van kasgeld, disconto enz. f f a. f 15.000,— f 14.042,31 Artikel V. Bijzondere inkomsten. t f f 145.400,— 5.000,— 148.115,70’ f f 140.400,— Artikel VI. f f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 11.000,— 4.000,— Vergoeding door de concessionaresse voor de gaslevering aan Rijswijk van de afschrijving op de hoofdtoevoerleiding naar die gemeente 7.259,21’ 139.844,42 12.419.89 1.622,42 Af: Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bijlage No. 69 400,— memorie 599,57 412,50 5.000,— 140.000,— a. Nog geïnde, reeds afgeschreven vorderingen b. Huuropbrengst gebouwen en terreinen c. Vergoeding voor het gebruik van werktui gen, gereedschappen enz d. Verhaal van pensioenbijdragen Rente van kasgeld b. Disconto c. Rente van de concessionaresse der gas levering aan Rijswijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 560