28 16 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. f f h. 9.000,— f 1.527.900,— f 1.392.193,77 a. f 7.000,— f 4.826,21 b. c. 82.000,— 3.000,— f 79.000,— f 77.160 Artikel III. f 40.000,— f 34.822,32 75.132,825 200.000,— f 402.500,— 4.000,— Transporteeren f 213.211,755 398.500,— f Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bijlage No. 69 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bijlage No. 69 Artikel II. Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten. Kosten der zwavelzure ammoniakbereiding en der concentratie van ammoniakwater. Kosten op de verwerking en aflevering van cokes Diversen 65.000,— 10.000,— 911.554,52 159.594,93 152.040,29 70.737,55 962,88 25.065,85 66.822,42 5.511,37 43.070,33 13.175,70 47.010,58 a. b. 57.325,96 14.911,79 928.000,— 161.000,— 176.000,— 120.400,— 2.000,— 42 000,— 55.000,— 72.500,— 35.000, - a b. c. d. e. f. g- c. d. e. Distributiekatten. Plaatsen, afnemen en verwisselen van meters Behandeling van klachten, metervulling, schoonhouden van gasgeysertjes enz. Werken voor rekening van anderen Diversen Kosten uit contract voor gaslevering aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistri butie Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bijlage No. 69 75.000,— 32.500,— f 1.536.900,— j Artikel I. Fabricatiekosten. Steenkolen ter distillatie Diversen voor de koolgasfabricatie Arbeidsloonen voor idem Gasolie en cokes voor de watergasfabrieatie Diversen voor idemi Arbeidsloonen voor idem Kosten van centrale stoomproductie, elec- triciteitsproductie en watervoorziening Gaszuiveringskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 561