28 17 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. 213.211,75s f 398.500,— f 171.000,— 213.211,75s 227.500,— f f f f c. f 400.000,— 7.000,— 393.000,— f 13.000,— f 375.408,29 380.000,— f 665.683,85 680.000,— 389.115,— 416.875,97 2.000,— 1.950,17 Trans portoeren f 1.137.615,— f 1.136.276,06 Begroot bedrag. 500,— 13.000,— 6.000,— 1.000,— 6.000,— Werkelijk bedrag. Verlaagd bjj Raadsbesluit van 8 Februari 1937, Bijlage No. 69 2.173,01 649,67 35.418,86 434,60 13.089,93 4.603,72 863,03 4.485,51 18.040,86 222.919,40 5.536,81 60.860,79 58.098,17 5.000,— 262.000,— 5.000 60.000,— 55.000,— 2.000,— 1.000,— 50.000,— Transport Verlaagd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage 323 Verlaagd bjj Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage 323 Artikel V. Algemeene Onkosten. a. Jaarwedden b. Vergoeding voor overwerk en dienst op vrije dagen Hulppersoneel d. Ziekengeld en uitkeering bij ongevallen. e. Vergoedingen aan de Gemeente wegens: 1°. kosten van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten 2». premiebedragen aan het Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds 3°. premiebetaling voor verzekering van motorrijtuigen voor wettelijke aanspra kelijkheid jegens derden 4o. betaalde grond-, dijk- en polderlasten Artikel IV. Onderhoudskosten. a. Distributiestation b. Fabriek Trekvliet Gebouwen Kazernestraat/Willemstraat d. Stadsbuizennet e. Gasmeters en gasgeysertjes f. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat/Willemstraat g. Meubelen idem h. Automobielen en motorrijwielen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 562