28 19 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. LASTEN. r f 584.190,— f 577.322,55 113.000,— 29.644,52 j- 80.000,— k. f 1.114.920,— 116.480,— 32.242,48 f 998.440,— 108.970,— f 889.470,— 126.000,— f 1.014.519,23 f 1.015.470,— f 6.000,— f 6.000,— f f f 575.000,— f 563.952,— Artikel X. Onvoorzien f 2.806,— f Begroot bedrag. 960,— 1.250,— 6.500,— Werkelijk bedrag. Artikel IX. Uitkeeringen aan de Gemeente. a. Voor gebruik van den ondergrond voor de buizenleiding, berekend tegen f 1,per m'. b. Voor het beheer der Gemeente Af: Overgebracht naar Art. Ill sub e der Lasten Af: Verlaagd bij Raadsbesluit van 3 Aug. 1936, Bijlage No. 368 Verhoogd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1937, Bijlage 323 Artikel VII. Afschrijvingen. Fabriek en distributiestation Terreinen en gebouwen Kazernestraat en Willemstraat Stadsbuizennet Muntgasinstallatiën Gasmeters en gasgeysers Gëfëedschappen en instrumenten Kazerne straat/Willemstraat Meubelen idem Automobielen en motorrijwielen Kapitaalverstrekking aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie. Afkoop winstbewijs der Noorsche Gasmaat schappij in de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie Diverse bezittingen, overgenomen van de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie 556.0Ö0,— 19.000,— 544.952,— 19.000,— 2.802,86 162.334,98 13.240,70 131.493,20 1.213,77 1.223,62 6.107,— 3.140,— 228.420,— 12.600,— 164.860,-- I f7« h. i. c. d. e. f. a. b. 41.378,51 f 1.046.761,71 Artikel VIII. Oninbare posten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 564