28 28 20 21 IL KAPITAA IENST 1936. T0 ICHTING. B. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. INKOMSTEN. Begroot bedrag. UITGAVEN. 169.415,73 f 1.183.152,56 f f 1.183.152,56 f 169.415,73 Memorie 20.981,20 1.114.920, 1.046.761,71 f 2.298.072,56 f 1.237.158,64 1.237.158,64 f 2.298.072,56 f Onverwerkt Verwerkt Totaal crediet beschikbaar in 1936. voor 1936. 1. f 68.152,56 21.053,84' f 575.000,- f 26.366,57 f 560.190,59 586.557,16 f f f 35.541,56 f 622.098,72 2. 21.053,84’ 3.359,33 8.000,— 2.558,30 2.558,30 5.441,70 8.000,— 8. 100.000,— 96.850,49 96.850,49 3.149,51 100.000,— f f 1.115.000,— f 26.366,57 f f 987.370,26 f 1.013.736,83 169.415,73 f 1.183,152,56 f 6. 7. 3. 4. 5. Werkelijk bedrag. 546,14’) 546,14’ 4.453,86 2.546,14 164.579,88 159.831,67 164.579,88 159.831,67 De Administrateur, VAN DIEMEN. Werkelijk bedrag. 20.981,20 1.046.761,71 Gezien: De Directeur, KUTTEN. 1.094,53 2.546,14 Memorie 1.114.920,— 68.152,56') r A. oorspronkelijk, i 225.000,— 200.000,— 5.000,— 2.000,— 21.053,84 225.000,— 200.000,— A. Totaal. B. Niet meer benoodigd. C. Over te brengen naar de volgende begrooting. 3.359,33 Restanten beschikbaar gebleven op 31 December 1936. a. Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Opbrengst van verkochte goederen uit leeningskapitaal aangeschaft c. Door afschrijving op de activa vrijge komen gelden na wijziging, krachtens Raadsbesluit. a. Aanleg en uitbreiding. Fabriek en distributie- station Gebouwen Kazernestraat; Willemstraat Stadsbuizennet Gasmeters en gasgeysers Gereedschappen en instru menten Kazernestraat/ Willemstraat Meubelen idem Automobielen en motor rijwielen Kapitaalverstrekking aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie Beschikbaar gesteld bij de begrooting van 1936. 21.053,84 60.420,12 40.168,33 I crediet op 1 Januari 1936. Begroot bedrag. a. Aanleg en uitbreiding b. Aflossing op de schuld aan de Gemeente: wegens verkoop van goederen uit lee ningskapitaal aangeschaft wegens afschrijving op de activa O Raadsbesluit van 22 Juni 1936, Bijlage No. 325. Jvergeschreven b(j besluit van Burgemeester en Wethoudeis d.d. 7 Juni 1937, No. 6424 Afd. F.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 565