28 28 22 23 III. VERLII. 5 WINST 193 6. EKEN ING 1936. IV. GA I I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. f f 6.000,- 965.381,42s f 965.381,42’ f Vooiraad op 1 Januari: m3. f 1.492.422 m3. 171.300 Rijswijk f 6.852,- 62.493,69 1.528.817 Loosduinen Distributieketen n Publieke verlichting 952.752,51 m3. 18 368,46 (las verlies 7.392,— 184.800 n 64.769.330 m3. f 4.936.705,28 64.769.330 m!. f 4.936.705,28 r> n n n n n n T> n n T> Productie 1936: Koolgas Watergas Fabriek Trek vliet Distributiestation Loosduinen enz. 56.248.020 8.350.010 109.500 m’. 61.000 800 f 2.234.418,05 343.759,01 2.578.177,06 1.398.923,71 19.552,48s 939.828,94 Winst op gas Winst op afval en oud materiaal Ingekomen van reeds afgeschreven vorderingen Diverse bijzondere inkomsten Particulieren Over meters, algemeen Abonnementen Illumination Over penningmeters demeentegebouwen Over meters, algemeen Abonnementen Eigen verbruik: Distributiestation Trekvliet Kazernestraat Hofweg 45.709.709 49.429 46.737 12.475.059 18.297 155.498 191.365 2.280 367.440 1.909.699 947.059 58.159 4.739.068,73 64.186,58 42.287,87 2.907,95 Saldo Winst (zie Verlies- en Winst rekening) Gezien: De Directeur, KUTTEN. 945.801 m3. 1.258 De Administrateur, VAN DIEMEN. 952.752,51 4.357,63 599,57 7.671,715 Voorraad 31 December: Fabriek Trekvliet. Distributiestation Loosduinen enz. 58.280.934 m3. 1.492.422 Reserve voor dubieuse vorderingen 1936 Nadeelig verschil tusschen kosten en opbrengsten uit contract i voor gaslevering aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie. Saldo winst 114.000 m3. 69.000 1.800

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 566