- 28 28 24 25 V. BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN HET MENGGAS f’ER m3 IN DE GASMETERS BIJ DE VERBRUIKERS IN 1936 'AAT VI. KAPITA bedoeld in Art. 38, eerste lid, sub tot de rekening van h r rekeningvoorschriften 1924, behoorende imeentelük Gasbedrijf over 1936. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Productiekosten. 3,972 cent per tn3. 56.248.020 m3. koolgas f 2.234.418,05 8.350.010 4,116 watergas 343.759,01 n n 3,991 cent per m3 in de gashouders. BijDistributiekosten 59.286.152 2,488 6,479 cent per m3 in de gasmeters by de verbruikers. f 11.973.924,13 wegens uitbreiding in 1936 169.415,73 f 12.143.339,86 Vermindering van dit kapitaal: 1.067.742,91 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1936 H- f 11.075.596,95 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1935 Vermeerdering van dit kapitaal: Bemiddeld te zatnen wegens „Afschrijving en Verkoop” in 1936 F 64.598.030 m3. menggas f 2.578.177,06 (incl. gasverlies) 1.475.139,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 567