28 28 27 26 BALANS PEE fel DECEMBER 1936. VII. L“““. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Boekwaarde. f 12.270.073,05s f f 4.832.886,9’ Af: voor aflossing 31 Dec. 1936. 10.346.544,90 f 562.486,94 f 166.565,11 517.403,34 29.644,52 487.758.82 11.075.596,95 f Bedrijfskapitaal 276.578,30 160.000,— 480 000,— 320.000,— 197.255,9? f f 11.075.596,95 3.003.005,71 f f 456.581,91 588.870.9' 467,07 f f 57.378,32 8.273,58 f 36.100, f f 14.820.503,52 f 14.820.503,52 424.186,03 12.303.622,15 ■Vog verschuldigde onkosten: Diversen 617.555,82 55.068,88 Vooruitbetaalde onkosten Werken onder handen Aanschaffings- waarde. 2.448.152,13 1.515,76 494.765,78 116.932,75 30.880,51 26.089,02 39,69 369,10 3.061.366,42 596,69 594,17 Kapitaal A: 1 Januari 1936 Bij: voor uitbreiding Schulden: Gemeente ’s-Gravenhage: Rekening-courant saldo Winst lieserven: Reserve voor dubieuse vorderingen huurkoopgoederen f 11.173.496,06 169.415,73 f 11.342.911,79 996.366,89 2.063.176,77 939.828,94 I 178.822,95 3.022.333,35 65.606,8$ 1.767.975,42 161.213,03 16.473,27 8.794,39 1.753,04 14.578,92 144,— 15.000,— 21.100,— Gezien: De Directeur, KUTTEN. 182.872,25 16.307,14 De Administrateur, VAN DIEMEN. Afgeschreven. 304.507,31 5.428.363,52s 204.782,45s 3.162.891,47 252.201,30 89.127,71 12.934,19 3.188,48 27.018,72 5.285,53 i 6.000,— 2.273,58 213.207.46 18.339,40 I 3.035,53 7.392,— 114.753,18 227.549.46 I 93,94 4.500,— Voorraden Grond- en hulpstoffen voor de gasfabrieatie Zuiveringsmateriaal Diverse grondstoffen Fabrieaten Nevenproducten Magazjjngoederen Af val en oud materiaal Drukwerk en kantoorbehoeften Geld- en geldswaarde: Kas Postehèque- en girodienst Postwissels Kwitantiezegels Andere waarden: Waarborg onder den Veen- en Binckhorstpolder Effecten Vorderingen: Gemeente ’s-Gravenhage: Gemeenteontvanger Rotterdamsche Bankvereeniging Gasverbruikers Diverse debiteuren 7.437.186,13s| 125.684,36 I 2.406.030,17S 139.175,60 1.394.916,05 I 90.988,27 j 72.654,44 4.139,80 1.435,44 12.439,80 i 5.141,53 j 149.498,31 42.418,50 20.664,82 j 14.019,29 497,06 11,50 j 229.472,43 Diverse crediteuren Waarborgsommen voor gasverbruik Verschuldigde rente voor idem Waarborgsommen erkende gasfitters Verschuldigde rente voor idem Gemeenteontvanger, af te dragen boeten Muntgaspenningen in omloop 621.442,01s j f 23.379.219,10 f Fabriek en distributiestation Terreinen en gebouwen Kazerne- straat/WillemstraatI Stadsbuizennet Huurinstallatiën Gasmeters Gasgeysertjesi Automobielen en motorrijwielen Gereedschappen T„ Kazernestraat Illuminatietoestellen Kapitaalverstrekking aan de N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributiej Afkoop winstaandeel van de Noor- sche Gasmaatschappij in de N.V. Haagsche Maatschappij voor GasdistributieI Diverse bezittingen overgenomen van de N.V. Haagsche Maat schappij voor Gasdistributie Kapitaal C: 1 Januari 1936 Af: voor aflossing 31 Dec. 1936. Kapitaal B: 1 Januari 1936 f Af: voor aflossing 31 Dec. 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 568