28 28 30 31 °/o I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afschrijvingen. Transport f 7.595.044,42 i i f f 370.024,93 f4.389.186,57 f3.218.552,80 12.694,95 f 7.607.739,37 f 4.019.161,64 20.116,98s 74.863,06s 94.980,05 72.206,65s 2.656,41 7 94.980,05 717.071,86 f 10.384,52 13.258,50 489.827,75 230.118,09 28.814,53 f 10.384,52 7 471.397,74 719.945,84 11.354,04 1.220,90 11.354,04 16.676,49 9.917,96 9.917,96 5.000,— 5.000,— 124.229,84 129.808,82 I 129.746,54 439,17 i 10 5.578,98 376,89 9.314,40 115.292,33 376,89 229.007,105j 121.245,02s 112.341,36s 107.762,08 229.007,10s 8.903,66 4 162.292,54s 96.066,02s 1.475,66 257.201,38 149.545,36s 318,47 13.065,65 318,47 6 258.358,57 812,19 Instrumenten. 366,49 3.834,51 640,91 3.560,09 306,76 8 334,15 4.201,— Meubelen 1.135,50 18.593,39 929,67 9.677,15 10.051,74 8.747,48 5 19.728,89 Kosten bescherming tegen luchtaanvallen 4.138,20 21.888,87 23.838,18 2.188,89 2.188,89 10 Transporteeren f 12.075.566,80s 35.541,56 f 6.868.458,75s f7.403.094,175 f4.670.662,31 f 37.351,88 f f 571.987,30 f 37.351,88 26.027,07 02.073.756,48s Inrichtingen zwavelzure ammoniakfabri- catie en concentratie van ammoniak- water: Diverse toestellen Gereedschappen: Algemeen Voor de stokerijen cokesbehandeling Hulp- en fabriekswerktuigen en machi nale inrichting der werkplaats Op 1 Januari 1936. Aanschaffingswaarde Vermindering in 1936. 967.123,37 114.708,56 7.528,87 84.898,49 53.584,54 665.283,95 28.509,91 324,17 1.800,59 240.884,37 17.977,60 30.383,29 10.668,12 268.483,67 29.594,33 11.037,85 3,18 836,57 6 4 3 5 6 8 8 8 714.878,78 68.911,78 3.763,63 280.133,67 34.705,22 13.253,67 29,11 980,62 163.634,07 3.823,15 51.046,57 29.856,60 125.929,45 84.898,49 53.584,54 665.283,95 i 3 7 7 4 4 3 2.215,82 25,93 144,05 195.396,83 50.476,30 15.256,24 295,06 819,97 27.697,72 324,17 1.800,59 Op 31 December 1936. 475.530,50 85.181,52 669 959,81 64.323,44 3.537,76 30.455,98 21.890,08 519.395,98 Afschrijving in 1936. 253.590,13 18.651,85 30.383,29 12.726,32 Boekwaarde OP 31 December 1936. 977.041,33 114.708,56 7.528,87 Op 1 Januari 1936. 16.650,— 5.110,89 33.851,92 23.727,94 539 354,50 252.244.59 45.796,78 3.765,24 417.224,20 22.475,— 30.383,29 29.402,81 3.395,94 1.837,86 19.958,52 Inrichtingen kool- en watergasfabricatie: Zuiverkisten c.a Gasdrooginstallatie Vermindering in 1936 wegens afboeking van het actief. 480.530,50 85.181,52 24.059,80 674,25 54.836,93 j 4.588,34 225,87 427.357,34 22.475,— 30.383,29 29.402,81 Inrichtingen watergasfabricatie: Watergastoestellen, exhausters enz. Hulpgashouders, oliereservoirs enz. Teerreservoirs c.a 2.058,20 I ermeerdcr I in 1936. i Op I 31 December l 1936. Diverse fabriekstoestellen: Fabrieksgasmeters Regulateurs enz Gashouders Hoofdleidingen met toebehooren aan de fabriek Teer- en gaswaterpompen, reservoirs en leidingenI Kolenlos-, breek- en transportinrich tingen j Cokesbreek-, sorteer- en transportin- j richtingen Teer- en gaswaterputten Sintelwassehers Installatie voor wegteer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 570