1 28 28 33 32 2 2 °P 2 6 3 3 3 I 3 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Aanschaffingswaarde. Afschrijvingen. [f 12.075.566,80’ [f 7.403.094,17’|f 4.670.662,31 Transport 12.073.756,48’ [f6.868.458,75’ f 35.541,56 b. Distrlbntlestation. Terrein 76.252,33 77.867,50 1.615,17 77.867,50 Bestrating, rioleering, afrasteringen 1.031,01 2 20,62 866,05 144,34 1.031,01 2.318,46 10.866,— 217,32 8.547,54 2.101,14 10.866,— 220,— 780,— 1.000.— 2 20,— 200,— 1.000,— 9.303,78 1.290,63 8.013,15 2 186,08 1.104,55 9.303,78 f 35.541,56 37.351,88 f 37.351,88 f 21.053,84 f f f f 2.679,12 5» f f f f 3 f f 1.361.646,57 f f 936.119,76 8.223,02 35.704,58 35.704,58 46.610,96 42.518,26 1.308.013,51’ 64.202,71 1.519.256,60 64.202,71 3 60.420,12 f 104.547,67’ 5.428.363,52’ f 104.547,67’ f 5.472.491,08 f Vermindering in 1936. Afschrijving in 1936. 1.615,17 164,96 Op 1 Januari 1936. Vermeerdering in 1936. Gebouwen: Regulateurgebouw Ketelhuis voor centrale verwarming der gashouders Cokesbureau, portiersloge, opziehters- woning enz. 7 11 11 3.531,48 1.130,62 55.011,63 5.572,70 25.620,22 39.987,77 68.513,74 84.186,91 11.598,40 62.704,47 32.114,75 31 December 1936. 117.716,10 37.687,45 25.620,22 86.598,73 2-827.270,11’ Op 1 Januari 1936. 4.304,26 1.494,92 7.981,42 228,60 6.453,20 1.368,50 1.760,61 12.480,29 5.339,01 28.166,88 635,— 16.823,96 3.258,27 29.343,55 201,32 f 12.271.883,37’ 70.000,— 190.330,44 11.850,- 16.990,— 9.150,— 6.186,87 7.676,82 3.470,36 19.340,45 381,— 9.193,08 1.694,27 25.822,33 187,23 499,21 373,73 845,01 25,40 1.177,68 195,50 1.760,61 14,09 f 577.322,55 21,053,84 17.901,86 8.955,73 5.568,17 178,822,95 117.716,10 37.687,45 25.620,22 86.598,73 2.610.110,84’| 238.843,72 j Vermindering in 1936 wegens afboeking van het actief. 2.597,96 78.303,33 f2.406.030,17’f 3.022.333,35 f 40.344,96’j 3 Diverse toestellen: Begulateurs Jaeger turbine Gashouders Fabrieksgasmeters Stoomketels Eigen bronwaterleiding Gasdrooginstallatie Materieel verlichting Diversen. Terreinen en gebouwen Kazernestraat en Willemstraat: Terreinen Gebouwen Terrein Willemstraat 7 Gebouw Terrein Gebouw 70.000,— 169.276,60 11.850,— 16.990,— 9.150,— 6.186,87 283.453,47 f 2.046.108,61’1 274.100,82 J 35.704,58 12.480,29 5.339,01 28.166,88 635,— 16.823,96 3.258,27 29.343,55 201,32 12.270,073,05’ f6.897.215,46’ 4.803,47 1.868,65 8.826,43 254,— 7.630,88 1.564,— 3.521,22 14/19 f7,437.186,13’ f 4.832.886,92 7.165,31 f 162.334,98 37.351,88 f 1.486,26 106.143,53 251,60 16.990,— 194,27 618,70 [f 125.684.36 123,74 2.802,86 61.383,26 Stadsbuizennet: Hooidleidingen buiten de fabrieken Idem, overgenomen van de N.V. Haag- sche Maatschappij voor Gasdistributie Idem, persleiding naar Scheveningen Idem, persleiding verbinding van fa briek met distributiestation Idem, persleiding naar Waalsdorp Idem, toevoerleiding Rijswijk Idem, toevoerleiding Loosduinen Diensthuizen Idem, overgenomen van de N.V. Haag- sche Maatschappij voor Gasdistributie 1.486,26 103.464,41 251,60 16.990,— 194,27 494,96 304.507,31 jf 122.881,50 2.297.766,33 f 842.637,95’^ 64.220,49 'l 35.704,58 - Boekwaarde Op °P 31 December 31 December 1936. 1936- f 51.480,15 4.442,08 25.620,22 37.389,81 1.232.730,13’) 54.017,45 f2.348.242,87 f 40.344,96’ f 37.351,88 O/o f 571.987,30 4 7 6 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 571