28 28 35 34 °P 31 December 1936. 6 I f VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde. in 1936. f 204.782,455 f 139.175,60 f 65.606,855 f 23.843,35 f 3 f 1.542.201,47 f 34.014,46 8.874,76 f 34.820,68 f 697.401,29 f 844.800,18 f 1.443.276,24 40.756,31 633.792,18 10.975,55 809.484,06 41.279,54 177.413,76 1.320,06 63.722,58 113.691,18 3.162.891,47 f 1.478.598,59 21.170,37 f 180.195,24 f 96.512,70 f f 1.394.916,05 f 1.767.975,42 f 181.554,18 f 15 f 252.201,30 18.997,96 f 90.988,27 f f 161.213,03 15 Automobielen en motorrijwielen 89.127,71 5.441.70 f 75.578,22 f 9.030,78 f 92.716,79 f 25 f f 72.654,44 f 9.030,78 16.473,27 f f 8 f 950,53 12.934,19 f f 4.139,80 8.794,39 8 Instrumenten idem 3.188,48 f 1.180,36 f 3.188,48 8 255,08 f f f 1.435,44 1.753,04 f f f 5 27.018,72 2.546,14 f f f 12.439,80 14.578,92 5 l iluminatietoestellen 5.285,53 144,— f 5.141,53 5.141,53 f f t 5 141,53 f 144,— f 705.307,81 f2.117.994,64 599.109,68 1.477.920,42 517.403,34 3.149,51 29.644,52 f f 125.820,39 f 106.198,13 f 106.198,13 f f 640.074,22 29.644,52 f 487.758,82 480.000,-— 80.000,— if f 80.000,— f 160.000,— f 320.000,— 621.442,015 f 621.442,015 j f 382.807,52 f 41.378,51 f 197.255,985 424.186,03 f Gasmeters: Gewone gasmeters Idem, overgenomen van de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie Penninggasmeters Idem, overgenomen van de N.V. Haag- sehe Maatschappij voor Gasdistributie Veiligheidegasmeters Kosten verandering penninggasmeters. Gasgeysertjes Idem, overgenomen van de N.V. Haag- sehe Maatschappij voor Gasdistributie Gereedschappen Kazernestraat en Wil- lemstraat Idem, overgenomen van de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie Afkoop van het winstbewijs der Noorsche Gasmaatschappij in de Haagsche Maat schappij voor Gasdistributie Diverse Bezittingen: Overgenomen van de N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie Kapitaalverstrekking aan de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie Af: Overgeboekt naar diverse bezit tingen Op I Vermindering 1 Januari 1936. -- Vermeerdering in 1936. 638.577,09 46.814,13 601.438,46 29.913,81 59.724,18 102.130,92 3 3 Afschrijving in 1936. Huurinstallatiën Idem, overgenomen van de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie Meubelen idem Idem, overgenomen van de N.V. Haag sche Maatschappij voor Gasdistributie Op 31 December 1936. Op 1 Januari 1936. Boekwaarde op 31 December 1936. 97.802,19 177.419,67 104.127,99 1.325,97 104.127,99 40.225,31 5.799,22 40.262,15 J 2.934,07 S 5.294,88 1.997,07 3 3 I- f3.323.275,28 f 214.849,71 13.776,09^ 23.859,48 613,10 Vermindering in 1936 wegens afboeking van het actief. 1.296,48 104.127,99 23.843,35 I 6 10.808,08 408,10 686,89 f 271,80 786,61 j 2.394,50 8.586,16 1 I 3.397,50 12.414,13 826,57 47.298,91 8.708,86 f 1.374.840,10 1 193.307,29 S 1.375.778,04 f 29.784,85 j 5.195,65 6.107,— f 139.953,43 9.824.82 f 480.000,— 198.565,65 34.637,69 1.192,97 30,65

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 572