28 28 37 36 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde 12.270.073,05s f 6.897.215,46s f 7.437.186,135 f 37.351,88 f 577.322,55 f 4.832.886,92 f 37.351,88 f 35.541,56 9.030,78 I 9.030,78 950,53 517.403,34 106.198,13 106.198.13 I 29.644,52 29.644,52 487.758,82 640.074,22 125.820,39 3.149,51 480.000,— 80.000,— 80.000,— 160.000,— 320.000,— 480.000,— 621.442,01s 382.807,52 197.255,98s 41.378,51 424.186,03 23.379.219,10 461.167,05s f 11.718.027,49s f f 1.046.761,71 f 12.303.622,15 f 11.075.596,95 Totaal f 23.691.951,62s f 482.148,25s 169.415,73 f Afschrijving in 1936. Vermeerdering in 1936. 283.453,47 5.472.491,08 228.625,80s 3.323.275,28 233.203,34 92.716,79 104.547,67s 23.843,35 181.554,18 104.547,67s 23.843,35 180.195,24 11.983,66 3.188,48 24.472,58 5 141,53 12.934,19 3.188,48 27.018,72 5.285,53 122.881,50 2.348.242,87 149.778,25 1.478.598,59 56.007,77 75.578,22 Op 1 Januari 1936. 3.181,11 1.180,36 11.216,18 5.141,53 2.546,14 144,- 958,69 255,08 1.223,62 Op 31 December 1936. 4.139,80 1.435,44 12.439,80 5.141,53 Boekwaarde op 31 December 1936. 178.822,95 3.022.333,35 65.606,85s 1.767.975,42 161.213,03 16.473,27 2.802,86 162.334,98 13.240,70 96.512,70 34.980,50 6.107,— 21.170,37 18.997,96 5.441,70 304.507,31 5.428.363,52s 204.782,45s 3.162.891,47 252.201,30 89.127,71 21.053,84 60.420,12 8.794,39 1.753,04 14 578,92 144,— 125.684,36 2.406.030,17s 139.175,60 1.394.916,05 90.988,27 72.654,44 Op I Vermindering 1 Januari 1936. I in 1936. 621.442,01s Vermindering in 1936 wegens afboeking van het actief. Op BI December 1936. Recapitulatie: Fabriek en Distributiestation f 12.271.883,37s Terrein en gebouwen Kazernestraat en Willemstraat Stadsbuizennet Huurinstallatiën GasmetersI GasgeysertjesI Automobielen en motorrijwielen i Gereedschappen Kazernestraat en Wil- I lemstraat. i Instrumenten idemI Meubelen idem Illuminatietoestellen Kapitaalverstrekking aan de N.V. Haag- I sche Maatschappij voor Gasdistributie Afkoop van het winstbewijs der Noorsche Gasmaatschappij in de Haagsche Maat- j schappij voor Gasdistributie Diverse bezittingen, overgenomen van de I Haagsche Maatschappij voor Gasdistri butie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 573