28 38 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 2,24 «/o 1 665.592 1 f 213.207,46 f f 18.339,40 f f 3.035,53 184.800 m3 a f 0,04 per f 7.392,— f f 114.753,18 Af val en oud materiaal 93,94 f Drukwerk en kantoorbehoeften 4.500,— f Nevenproducten. Cokes Parelcokes Ziftsel Kootteer Watergasteer Gedistilleerde teer. Solventolie Lichte teerolie Dieselolie Afgewerkte ijzeraarde Fabricaten. Gas in de gashouders Zuiveringsmateriaal. Versche ijzeraarde Ijzeraarde in gebruik Chloor calcium Diverse grondstoffen. Koolzure soda Poederkalk Zwavelzuur 4,°/oo 40,23 °/oo f 196.448,04 31.052,85 48,57 f 198.298,20 14.909,26 6.355,80 11.416,— 567,60 187,25 127,80 2.720,48 Magazijngoederen. Magazijn Fabriek Kazernestraat Emballage 72.800,— 29.250,— 300,— 6.629,70 3.900,— 944,87 126,99 270,06 97,56 434,— m3 0,40 per hl 0,45 0,10 2,10 °/o kg 3,25 °/o 3,80 °/o 1 3,- °/o 2,- °/o 2,—°/o 3,50 °/oo kg Grond- en hulpstoffen voor de gasfabricatie. Steenkolen28.087.564 kg a f 7,06 °/oo kg Gasolie 1,48® »/o 123.658 2,20 °/o 540.000 kg a t 11,77 ®/<>o kg 2.854.000 14.110 3.745 kg a f 5,— °/o kg 8.600 1,48® °/o 182.000 hl a f 65.000 3.000 315.700 kg 120.000 24.865 1 4.233 13.503 4.878 124.000 kg f 227.549,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 574