29 2 (1,5 N. V. HAAGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR GASDISTRIBUTIE. en 3.819 Totaal 1.473 2.346 1.444 2.318 3.762 aan- Gaslevering. Eigen verbruik 1.521.027 1.456.017 65.010 Gewone meters. Muntmeters Hoek van Holland Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande 1.483.359 37.668 1935. 738.859 532.428 212.072 1.422.967 33.050 1936. 729.534 486.055 207.378 60.392 4.618 Totaal. 721 905 350 1.161 625 3 verbruikers. 24 26 3 Muntgas. 417 563 223 738 377 Vermin dering. 9.325 46.373 4.694 Totaal. 718 929 357 1187 628 Muntgas. 412 578 230 742 384 m3: Totaal In de totale vermindering van 57 verbruikers was het deel van: Wateringen Monster Poeldijk Naaldwijk ’s-Gravenzande In 1936 verminderde het aantal verbruikers met 57 zoodat op het einde van 1936 aangesloten waren: Gewoon gas. 304 342 127 423 248 Gasmeters en Op 31 December 1935 was het aantal gasverbruikers 11.889, gasverbruikers, waaronder 4.546 muntgasverbruikers. In Januari werd het aan tal gasverbruikers in het bij het Gemeentelijk Gasbedrijf ge voegde gebied niet 61, nl. 34 gewone verbruikers en 27 muntgas- verbruikers uitgebreid. Met inbegrip van deze 61 zijn er 5.904 gewone verbruikers en 2.227 muntgasverbruikers (totaal 8.131) naar het Gemeentelijk Gasbedrijf overgegaan, hetgeen geacht werd per 1 Januari 1936 te zijn geschied. Voor de Hamag bleven over 1.473 gewone verbruikers 2.346 muntgasverbruikers (totaal 3.819), verdeeld als volgt: Gewoon gas. 306 351 127 445 244 57 verbruikers. In het gebied der Hamag werd af geleverd in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 576