30 INHOUD. VERSLAG. 6—7 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Beheer der fabriek Personeel Algemeene beschouwingen Machines en ketels Kabelnet Bedrijf Brandstoffen Straatverlichting Technisch Overzicht VII. VIII. IX. X. XI. IV. V. VI. 16—17 18 18 I. II. III. 3 3 4 4 4 4 4 8 9—15 16—17 18 19 19 20—21 22—26 27—28 Opmerkingen naar aanleiding van de rekening over 1936 Bedrijfsrekening 1936. Gewone dienst Bedrijfsrekening 1936. Kapitaaldienst Toelichting op de Bedrijfsrekening 1936. Kapitaal dienst Verlies- en Winstrekening 1936 Stroomrekening 1936 Berekening van den gemiddelden kostenden prijs van den stroom Kosten van stroomopwekking 1936 Distributierekening 1936 Balans op 31 December 1936 Beknopte inventaris op 31 December 1936 Overzicht 1936 van uitbreiding en onderhoud VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. No. Bijlage: BJadz. o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 579