1 g 'l\'. 4iiii Bjii-s 30 g-sfl i <5 s 7 g 5 g Q s 3 g g co 3 cd’ x$< CO s 5 *o os K E o S S 3 s g - g s s s X* ci s I Êf S S w S «2 s 5 i S I 2 s O j S S S 5 CO 123 CO x* X^ 1X5 S3 s 1 2 g ri S i g g g =5 S 5 S S S 2 S c3 b£ tx •’“i 42 m i 11 'l I S g S .5 -o g, a 5 S VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. o CO Cl CO r- co Cl o r— ci co CO Cl X-■’■f' CO bC o ffl GS CS 04 ^3 co Q, u i c«5 bj Cl oó co co Cl 04 CO a O s s GS M fl GS Cl 04 04 CO co CO Cl o 04 CO Cl Cl Cl 04 cc co có TJ ^4 g X3 o ft O co ci co xt< co xt CO CO t- T-< r— co co 00 cc xt có xj< co 04 04 04 x# CO 04 CO CO 04 04 xf :p T5 pq eo -r 04 co 04 xf Q M X Q 05 g 04 :p :p rC 1.0 04 00 xX tJh CO ci H x* CO xX co co xt t- co oo co 1 x-i CO xx i 1X5 x-. t- x- 04 -* 04 XX 04 x}< 04 T- xf 04 O t- x CÓ xX x^ CO CO 04 xx' 04 x-< 04 x* r- co có co co co «5 1 xX XX co co CO 04 04 r— r- r-( O iX5 a co r- cc 04 ci CO X- 1X5 :N .2 CÖ x-x co xx CD xx CO XX xf 1X5 xj< CO CO CO XX CÓ CD t>- co t> 1X5 iX5 GO O 1.0 xt iX5 CO t-’ xf CO xx CO iX5 r— oó có xx 1X5 x4< O X 't x c tx O CO t-- iX5 iX5O4iX5tX©©©CO’ t- x. ci 03 CO COx^x^CDxXCO©xX xx Xf 04 CO ci ci xx xj< xX QD r- CO CO 04 x^ xX CO xx oó xf Cl 04 X^ CD -x’ CO xj- r- co x^ ’’t ci x-i x-i co co xf t- co b- CO XX t'- 04 xx CO 1X5 04 r—có -i - -- - 04 1 xx r- oq co cq r- X* o CO Tt< t— x^ xX t> uO 1O D- S B CÓ tx. CD b- X-1 CO xX CO t> 04 xX CO co t> r-i xjï 04 x}< x$< x$* t— tX5 1X5 t- xx O 1X5 CO 00 1X5 CO CO xx 1X5 00 b~ r- oo co co co xt co co co oo xf 1 xX 1X5 xX ci 04 04 xX xfl CO xX CO xx 1X5 CO xX Xt co - XX |x CO X x4 cd XX aS X e -i s "E x aS r-xfco©x^©©© xx tx 04 xX CO r-xj- r- co 04 t>- 04 xx CO t>* CO xx co 04CO©©©i£5©CO xx GO CO CD 04 x^ bi - QQ X X =0 tx x^ cï eo tx X- C*J XX -Xj- I'- co’ CÓ p t M S 04 t- xx CO CC co co co 1X5 xX xX xX CO CO xt< tx [X CD t>i C-- xx’ CO Xft Xt< co 04 xf< xx CO I’ xx x^ xf XX a> - h t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 584