30 10 f. f. VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. BATEN. a. 391.018,56 378.000,— f f b. 1.391.071,77 1.200.000,— g- 641.863,75 720.000,— h. 4.141.000,— 4.276.300,03 i. 99 167.322,83 200.000,— n 260.000,— f 10.125.000,— f 10.258.553,86 f f 526.176,15 580.0C0,— e. f 1.230.000,— f 1.162.629,66 99 n H 370.000,— 5.000,— 80.000,— 120.000,— 75.000,— Artikel II. Opbrengsten uit de distributie: Meterhuur Kabelhuur Werken voor rekening van anderen Vaste vergoeding voor levering over huurinstallaties Huur installaties voor naehtstroom- levering Diversen liehttarief en voor groot verbruik krachttarief dubbeltarief en voor groot verbruik liehttarief aan huurinstal laties oppervlaktarief, winkel en restauranttarief tarief voor nachtstroom- levering bij Raadsbesluit d.d. 11 Mei Begroot bedrag. 2.673.315,46 86.370,60 Werkelijk bedrag. 360.817,06 270.473,80 395.929,19 3.174,71 43.858,23 2.550.000,— 96.000,— 116.324,53 77.166,85 330.000,— 250.000,— e. a. b. c. d. Verhoogd 1936 99 99 Artikel I. Opbrengst uit stroomlevering: Aan de Gemeente voor Openb. Ver- lichting en Openb. Dienst N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. (voor de stadslijnen). c. Buitengemeenten d. Volgens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 587