30 7 12 VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. LASTE N. Artikel I. f a. c. M f 1.248.450,— f 1.098.860,71 f 90.000,— 101.000 f 1.098.860,71 I f 1.147.450,— f 324.196,02 414.556,83 f 10.000,- 414.556,83 f f f 152.776,94 Transporteeren 192.000,— Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 35.493,21 11.835,98 47.670,98 57.776,77 37.232,13 38.478,12 14.650,56 n n f 249.859,19 769.671,02 7.869,50 71.461,— 35.000,— 22.000,— 55.000,— 80.000,— 280.700,— 862.750,— 15.000,— 90.000,— f f Artikel III. Overige kosten der Openbare Elec- trische Verlichting: a. Gloeilampen b. Onderhouds- en diverse kosten c. Wedden d. Loonen Kosten van stroomopwekking: Jaarwedden en loonen b. Kolen Olie, poetsmateriaal enz. d. Diversen 20.000,— 441.000,— i f 35.000,— 70.000,— 16.000,— 461.000,— f Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 11 Mei 1936 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 8 Februari 1937 11.000, Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 11 Mei 1936 Verlaagd bij Raadsbesluit d.d. 8 Februari 1937 10.000, 340.000,— f Artikel II. Distributiekosten a. Jaarwedden en loonen b. Plaatsen, wegnemen en verwisselen van meters en transformatoren c. Werken voor rekening van anderen d. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 589