30 30 20 21 IX. BALANS OP 31 DECEMBER 1936. VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. VERSLAG VAN HET OEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Boekwaarde. BEZITTINGEN. SCHULDEN. f 15.204.479,49 f Lee riingskapi taal f n f T) Af, voor aflossing n f 16.850.135,77 f 16.850.135,77 Bedrijfskapitaal 267.269,50 n n n n n n n n n n n r> T> n n f 25.535.351,56 f 25.535.351,56 De Administrateur, G. J. J. BENOIST. Gezien: De Directeur, G. J. T. BAKKER. Fabrieken Magazijnen Onderstations Diversen Openbare electrische verlichting 5.887.270,49 507.674,88 426.780,56 8.009.996,99 1.018.412,85 Gemeente ’s-Gravenhage, Rekening-courantsaldo Crediteuren Stroomverbruikers, terug te betalen Waarborgsommen stroomverbruikers installateurs Afschrijving dubieuse debiteuren Vooruitbetalingen voor werken voor rekening van anderen Arbeidsloonen, nog verschuldigd Jaarwedden, Omzetbelasting, Saldo winst 1 Januari 1936 Bij, voor uitbreiding 18.409.773,63 1.559.637,86 18.104.023,62 305.750,01 2.383.732,29 195.114,53 5.000,— 160.944,91 13.520,— 21.557,24 4.997,67 6.073,39 464,04 37.588,20 5.588.954,02 I f 9.317 209,— 552.646,29 I w 538.336,97 178.491,80 223,33 6.894.194,56 39.083,08 16.390,56 5.900,- 1.812,33 42.128,99 871.371,70 19.627,22 22.691,83 24.321,53 1.095,39 1.100,- 28.446,50 n 3.028.664,51 i 22.346.239,45 2.023.916,04 44.971,41 1.601.883,95 14.336.242,46 1.005.503,19 Afgeschreven. Magazijnvoorraad Steenkolenvoorraad Gemeente ’s-Gravenhage (R. Mees Zoonen) Gemeente-Ontvanger Postchèque- en Girodienst Kassa Effecten Drukwerk, bureaubehoeften enz Debiteuren wegens stroomverbruik en meterhuur. Kwitantiën Dubieuse debiteuren Werken voor rekening van anderen Onkosten, vooruitbetaald Rente, nog te ontvangen Vooruitbetalingen aan Crediteuren Aanschaffings waarde. f 43.155.945,78 I f 26.305.810,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 596