30 26 --- f VERSLAG VAN HET GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. Magazijnvoorraad. f n n n n 538.336,97 Steenko len voorraad. 25.840.554 kg steenkolen a f 6,90’ per 1000 kg 178.491,80 f Drukwerk, bureaubehoeften enz. f f 1.812,33 Onkosten. f n f 1.095,39 De Administrateur, G. J. J. BENOIST. Gezien De Directeur, G. J. T. BAKKER. Reservedeelen voor ketels, machines enz. Olievoorraad Kabels Oude materialen Diverse materialen Hoofdmagazijn Magazijn Openbare Verlichting Loosduinen Drukwerk en bureaubehoeften Zegels Demonstratietoestel (Propaganda) Postzegels Tramboekjes, telefoonpenningen, informaties Bevolkingsregister Inrichting vitrine Groot-Hertoginnelaan 1.384,63 427,70 395,50 339,93 165,20 194,76 53.216,25 2.839,65 152.068,12 1.754,09 227.068,09 97.904,43 3.486,34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 599