57 i 1936 76. Gedurende het jaar werden 34 kinderen opgenomen, zoodat in het geheel 110 patiëntjes werden verpleegd. Ontslagen werden 48 kinderen, zoodat op 31 December 1936 62 patiëntjes in verpleging ■waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg 26 478 Het aanbal beschikbare bedden was op 31 December 78. Inrichting voor Ooglijders. Gedurende het jaar 1936 werden verpleegd 190 mannen en 209 vrouwen, totaal 399 patiënten, met 6156 verpleegdagen. Verpleegd werden voor rekening der Ge meente 141 mannen met 2237 en 150 vrouwen met 2559 ver pleegdagen. Het aantal nieuw ingeschreven bezoekers van de polikliniek bedroeg 7157in totaal werden 16 422 adviezen ge geven. Er werden 364 grootere operaties verricht. Het aantal beschikbare bedden was op 31 December 35. De inkomsten bedroegen f 65.117,56®, de uitgaven f 65.092,51; voordeelig saldo: f 25,05®. ’s-Gravenhaagsche Centrale Vereeniging „Kraamverzorging” In de kliniek werden 421 patiënten verpleegd. Het aantal door de wijkkraamverzorgsters aan huis geholpen kraamvrouwen bedroeg 1735, waaronder 1121 stadspatiënten. Het aantal be schikbare bedden was 40. De exploitatierekening der kliniek sloot met een voordeelig saldo van f 1483,92, die van de wijk- verzorging met een nadeelig saldo van f 3.667,31. R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem”. Gedurende het jaar 1936 werden in totaal 1198 patiënten opgenomen, waarvan 548 in de afdeeling gynaecologie en 650 in de afdeeling obstetric. In de inrichting hadden 650 bevallingen plaats. Het aantal operaties bedroeg 554, dat der op 31 December beschikbare bedden voor vrouwen 68 en voor zuigelingen 62. In de Emma-Kliniek waren op 1 Januari aanwezig 19 moeders en 13 zuigelingen; opgenomen werden 631 patiënten en 2 zuige lingen, terwijl 405 kinderen in de inrichting werden geboren, waarvan 20 levenloos. Ontslagen werden 633 moeders en 390 zuigelingen, overleden zijn 3 patiënten en 2 zuigelingen, zoodat op 31 December 14 volwassenen en 8 kinderen aanwezig waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg voor de volwassenen 8 041 en voor de kinderen 5315. Het aantal operaties was 226. Aan de kliniek waren verbonden 1 directeur-geneesheer, 1 assistent- geneesheer, 1 directrice, 1 administrateur en 20 verpleegsters. Het aantal beschikbare bedden en wiegen bedroeg onderschei denlijk 27 en 22. Kliniek van „De Volharding”. In de kliniek werden van 2 September 1935 tot 4 September 1936 verpleegd 1105 personen met 13 390 verpleegdagen. Er werden 772 operaties verricht. Aan de kliniek waren 12 verpleegsters en 8 ziekenverzorgsters ver bonden. Het aantal beschikbare bedden bedroeg 50. Gesticht „St. Joannes de Deo”. In 1936 werden 7 chronische

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 61