32 9 Op „Onvoorzien” werd geboekt: De Directeur, D. SCHILD. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENINGk Onvoorzien. f f 4.454,93 afschrijving op „Andere Geldleeningen” verlies op verkochte onderpanden reserve voor afschrijving op winkelgoederen diverse 75,76 3,06 4.335,— 41,11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 621