33 3 Café- en Restau- 3. Commissie van Toezicht voor de Metaalbewerking. Leden-werkgevers: Ir. C. M. Slotboom (J. A. Spoelder), M. J. v. d. Mijl (G. J. C. de Groot), J. de Vries (M. de Gruyter), G. R. Nap (K. W. v. d. Staal). Leden-werknemers: E. Dee (P. W. Hattem), A. Verberckmoes (A. Huig), H. Ymkers (J. Haas), N. la Lau (J. Schrijver). Leden-werknemers: A. Platteel (J. Dubbeldam), C. v. Ton geren (W. J. Ie Large), H. Prins (L. O. de Coole), J. B. Kerkhoff (F. Budding). personeel, inrichting gebouw. 2. Commissie van Toezicht voor het Bouwbedrijf en de Hout bewerking. Leden-werkgevers: Ph. W. Pander (Ch. Veelo), Ir. J. Piel (G. A. v. Dongen), L. A. van Tour (W. F. de Kleermaker), H. Th. Drenth (L. C. van Rijn). Leden-werknemers: L. A. Scheffer (J. van Weeren), P. J. Lahr (J. Duyndam), G. M. de Zwart (P. Hack), W. A. v. Bommel (G. Brouwer). 4. Commissie van Toezicht voor het Hotel rantbedrijf. Leden-werkgevers: J. N. van Hanja (J. Meyer), G. M. Th. Gielisse i(A. von der Möhlen), G. Simons (P. de Ruyter). Leden-werknemers: J. C. Houtzager (J. F. van Bijsterveld), W. J. L. v. d. Bol (J. C. Esseveld), J. Snel (W. F. Dolleman). De Arbeidsbeurs (arbeidsbemiddeling) omvatte in het ver- 3. Organisatie, slagjaar de volgende afdeelingen: 1. Bouwbedrijf en Houtbewer king; 2. Metaalbewerking; 3. Handels- en Kantoorpersoneel; 4. Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf; 5. Algemeene Bedrijven, voor ongeschoolden en voor beroepen, welke bij de andere afdeelingen niet zijn onder te brengen; 6. Vrouwelijke beroepen; 7. Jeugd- bemiddeling; 8. Bijzondere Bemiddeling; 9. Administratie. Het personeel bestond op 31 December 1936 uit 29 ambtenaren en 1 loop- en kantoorknecht in vasten dienst en 8 ambtenaren in tijdelijken dienst, 2 gedetacheerde ambtenaren, terwijl 1 wacht gelder als ambtenaar was tewerkgesteld. De lokaliteiten van de afdeeling Kantoor- en Handelsperso- neel en van den Dienst der Personeelsreserve werden door aan bouw van een lokaal aan het perceel Prinsegracht 65 uitge breid, waardoor het groote ruimtegebrek is weggenomen en een uitstekend geheel is verkregen. Het personeel van de afd. Werkverschaffing en Emigratie, welke afdeeling op 1 Augustus 1936 naar de Gem. Arbeidsbeurs VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 626