33 6 STAAT I. STAAT II. 2. Arbeids conflicten. Van de verschillende vakbonden werd in 1936 bericht ont vangen omtrent het uitbreken van 3 stakingen, nl. 1 in het bouwbedrijf en 2 in het stukadoorsbedrijf. Het percentage der nieuw-werkloozen wordt dus steeds kleiner, waaruit blijkt, zooals in het verslag van het vorig jaar ook reeds werd opgemerkt, dat het volstrekte minimum der vaste en noodzakelijke arbeidskrachten in het bedrijfsleven steeds meer wordt genaderd. Hierna volgt een overzicht van het aantal werkzoekenden op het einde van elke maand der jaren 1935 en 1936, waaruit tevens blijkt, dat het aantal aanbiedingen van niet-werkloozen voor ’s-Gravenhage steeds klein blijft. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Algemeene bedryven. Metaalbedrijf. Bouwbedrijven. JAAR. Totaal. Aantal. Aantal. Aantal. Overgebleven aanbiedingen van werkzoekenden. 1935 1986 Aan het einde van Totaal. Totaal. uitgestootenen van het bedrijfsleven. Het resultaat dezer tel lingen is als volgt: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus. September October November December Jaargemiddelde 1932 1933 1934 1935 1936 6 287 4 154 3 531 3 235 2 793 1 942 939 890 808 578 27 190 27 443 25 305 23 534 22 485 22 646 23[618 24 099 25 611 25 246 25 304 25 565 24 837 Waarvan werkloos. 27 017 27 252 25 103 23 353 22 296 22 440 23 406 23 869 25 427 25 081 25 140 25 405 24 649 850 662 572 527 472 25 086 24 637 22 831 21 209 20 952 20 611 21 421 22 159 23 590 24 075 24 702 26 169 23 120 Waarvan werkloos. 24 961 24 485 22 704 21 066 20 800 20 453 21 256 21 965 23 418 23 908 24 512 25 986 22 960 23,7 17,5 14,6 13,9 13,1 Percentage. Percentage. Percentage. 7,4 3,7 3,5 3,5 2.9 14,5 11,9 10,2 9,7 9,3 3 495 2 553 2 069 1 900 1 743 Percentage van het totaal aantal aanbiedingen bij de desbetreffende afdeeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 629