33 9 STAAT IV. Plaatsingen van werknemers. De resultaten betreffende den duur der plaatsingen zijn vastgelegd in den volgenden staat. Blijkens deze gegevens is 63,7 (in 1935 61,8 van de mannen en 65,4 (in 1935 62,3 der vrouwen voor onbe- paalden tijd geplaatst. Het aantal plaatsingen in Gemeentedienst bedroeg onderscheidenlijk 10,4 (in 1935 10,6 en 4,2 (in 1935 3,6 van het totaal aantal. In den volgenden staat wordt voorts een beknopt overzicht gegeven van de cijfers der arbeidsbemiddeling gedurende de laatste 20 jaren (19171936). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Hiervan: Totaal MAANDEN. aantal. 1 1 1 Totaal 14 011 400 58 256 8 928 1 453 2 916 6 666 Totaal 10 201 618 751 156 430 823 767 1 007 1 067 994 801 816 754 904 833 708 727 voor korter dan 1 dag. voor 1 dag. 54 23 53 72 73 70 87 35 79 67 67 71 8 7 11 11 14 8 11 13 19 15 20 19 646 614 1 034 930 879 661 669 634 728 657 649 827 606 527 679 682 611 509 523 497 573 565 461 433 45 47 83 139 116 174 96 196 120 64 148 225 20 39 41 40 42 49 32 48 30 31 23 35 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 50 1 3 1 voor 1 dag tot 1 week. voor 1 week tot 1 maand. 16 8 7 19 17 9 8 22 61 18 8 63 voor onbe- paalden tyd. 41 48 64 59 64 38 47 58 35 49 52 63 in Ge meente dienst. 14 14 48 24 14 16 26 13 102 51 31 47 Vrouwen. 94 123 159 203 190 127 116 103 168 106 85 106 1 580 862 873 1 407 1 337 1 571 1 220 931 1 212 1 196 958 983 1 461 Mannen. 141 187 234 225 495 359 132 346 185 167 147 298

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 632