33 13 STAAT VIII. Houtbewerking. De stijging van de plaatsingscijfers voor opperlieden (w.o. helpers-straatmaker), straatmakers en stukadoors is grooten- deels het gevolg van een toegepast rouleersysteem, ten gevolge waarvan na een bepaalden tijd van arbeidskrachten werd ge wisseld. Het aantal aanbiedingen liep terug van 24026 tot 20338, doch dit vindt zijn oorzaak, zooals reeds eerder werd opgemerkt, in de omstandigheid, dat de langere duur der inschrijvingen het totaal aantal omlaag brengt. Het laagste cijfer der inschrijvingen van 1935 was 5666, in 1936 6549; in beide jaren werd dit in Mei bereikt. Het hoogste cijfer werd voor deze jaren geregistreerd in de maand December 1935 met 7969 en in Januari 1936 met 8555. De vermindering wegens seizoehopleving bedroeg in 1935 24,5 in 1936 23,4 (voor beide jaren toestand 1 Januari en 1 Juni). Houtbewerking. De verdere mechaniseering van het meubel- makersbedrijf staat opneming van normale werkkrachten in dit vak in den weg. Van eenigen teruggang der werkloosheid te dezen opzichte, waarvan in 1935 enkele kleine symptonen waren aan te wijzen, was in 1936 geen sprake. Er worden vrijwel alleen jeugdige krachten gevraagd. Het cijfer van het aantal ingeschrevenen der afdeeling liep terug van 965 in Februari tot 772 in Juni, het steeg daarna evenwel weder tot 898 in December 1936. In de plaatsingscijfers had nagenoeg geen verschuiving plaats. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 4 4 4 20 19 257 239 Totaal 1 819 Jaloezieƫnmakers Kistenmakers Mach, houtbewerkers Meubelmakers Parketvloerenleggers Stoelenmakers Overige beroepen Aan biedingen. 58 58 304 926 167 63 243 33 177 13 1 29 Aan vragen. 27 181 13 Voldane aanvragen. 26 177 13 i) Hiervan zijn geplaatst door de afdeeling Houtbewerking: 183; Jeugd- bemiddeling 70; Bijzondere Bemiddeling: 4. Plaat- singen. 245

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 636