33 10 STAAT X. Handels- en Kantoorpersoneel. Handels- en Kantoorpersoneel. Het totaal der aanbiedingen van mannelijke krachten is bij deze afdeeling iets gedaald, dat van vrouwelijke krachten nog iets gestegen. De verschuiving is echter zóó gering, dat daaruit slechts te concludeeren is, dat de uitbreiding van de werkloosheid onder dit personeel vrijwel tot stilstand is gekomen. De cijfers der aanbiedingen van man nelijke en vrouwelijke kantoorbedienden zijn echter nog geste gen met ondersch. 175 en 64 tot 3142 en 1563. Deze groote groep wordt voornamelijk getroffen door de uit- stooting van oudere, en als regel duurdere, krachten en het daar voor in de plaats stellen van jongere, goedkoopere krachten. Het plaatsingscijfer der afdeeling is ook in 1936 in stijgende lijn, nl. wat de mannen betreft met 126 of 12,5 en wat de vrouwen betreft met 145 of 15 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. ')1 007 Totaal 1 015 980 5 436 2) 905 903 Totaal 971 3 571 Vrouwen. Kantoorbedienden Stenotypisten Typisten Winkeljuffrouwen Overige beroepen Aan biedingen. 397 173 66 260 9 Aan vragen. 368 119 165 286 33 16 1 34 108 Voldane aanvragen. 763 7 354 101 158 258 32 15 1 34 107 5 48 38 12 1 757 11 13 29 5 76 65 5 49 1 794 7 172 87 97 3 142 127 61 523 125 670 432 j Plaat- j singen. 1 563 425 191 1 303 89 Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Handels- en Kantoor personeel: 1005; Bijzondere Bemiddeling: 2. In het totaal aantal zijn be grepen 13 collectanten, die bemiddeld zijn uit de verechillende bovenstaande groepen. (Zie noot 1 op blz. 8.) 2) Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Handels- en Kantoor personeel: 904; Bijzondere Bemiddeling: 1. Mannen. Boekhouders Controleurs Incasseerders Kantoorbedienden. Kruideniersbedienden Magazijnmeesters Reizigers Teekenaars (bouwk.). Winkelbedienden Overige beroepen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 638