33 16 STAAT XI. Hotel-, Café-, Restaurant- en Bakkersbedrijf. Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf. Voor het hotel-, café- en restaurantbedrijf in het algemeen en de seizoenbedrijven in het bijzonder is 1936 een zeer ongunstig jaar geweest. Allerlei factp- ren hebben medegewerkt om het seizoen te maken tot een der slechtste van den laatsten tijd. Allereerst het zeer regenachtige weer in den afgeloopen zomer (vooral in Juli), ten tweede de belemmerende bepalingen voor den uitvoer van geld in Duitsch- land en ten derde de oorzaken, welke den uittocht van landge- nooten naar den vreemde bevorderden en het bezoek van vreem delingen aan ons land remden. Noch de Residentieweek, noch het georganiseerde wieler- criterium brachten eenige opleving op de arbeidsmarkt van dit bedrijf. Deze ontstond wel bij de opening der Staten-Generaal VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Mannen. Totaal 3 874 7 231 3 968 3 895 Vrouwen. Totaal 1 384 763 882 781 Banketbakkers Broodbakkers Buffetchefs Buffetknechts Huisknechts Kellners Keukenknechts Koks Musici Portiers Overige beroepen Buffetjuffrouwen Garderobejuffrouwen Kamermeisjes Kooksters Serveerjuffrouwen Werkmeisjes Overige beroepen 637 500 159 102 152 3 924 543 535 463 100 116 175 228 160 55 255 395 116 99 185 98 22 100 233 26 Aan vragen. 105 186 119 38 114 280 40 Voldane aanvragen. 100 185 99 24 99 240 34 142 53 73 24 57 2 980 265 250 8 27 16 151 55 75 24 62 3 007 274 266 9 27 18 141 53 73 24 57 2 975 259 250 8 26 8 1) Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Hotelbedrijf: 3 751; Jeugd- bemiddeling: 117; Bijzondere Bemiddeling: 6. Aan- Plaat- biedingen. I singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 639