33 27 STAAT XVI. e n Plaatsing van Reservisten, Wachtgelders in Algemeenen Dienst gestelde ambtenaren. Ten aanzien van de geldelijke uitkomsten der wachtgeld regeling en van de personeelsreserve zij nog het volgende ver meld. Het restant wachtgeld met schadeloon-reserve bedroeg over 1936 f 301.502,54 tegen f 253.759,01 in 1935. Deze verhooging is het gevolg van nieuwe op-wachtgeld-stellingen. De volgende staten geven een overzicht met specificatie van: a. het restant wachtgeld plus schadeloon; VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1936 1932 1934 1935 DIENST OF BEDRIJF. 1 1 4 3 1 3 3 3 4 3 2 3 2 1 1 1 17 Totaal 132 771 1 306 133 199 3 1 9 1 3 1 1 Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Archief Bank van Leening Bouw- en Woningtoezicht Centraal Badbeheer (Volksbaden, Volkszeebad, Zuiderparkbad) Centraal Woningbeheer Duinwaterleiding Gasbedrijf Electrisch bedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Dienst van Haven- en Marktwezen. Hypotheekbank en Gemeente ontvanger Keuringsdienst van Waren Maatschappelijk Hulpbetoon Musea Onderwijs Plantsoenen Reinigingsdienst School- en kindertuinen Schouwburg Secretarie Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting Telefoondienst Ziekenhuizen 31 2 4 10 16 48 2 1 1 7 3 13 2 9 6 21 56 1 1 9 1 10 6 41 1 5 1 3 2 7 2 20 3 34 3 518 13 6 6 2 10 1 2 7 2 12 10 2 188 7 4 3 9 11 24 975 2 23 6 2 10 4 73 1 1 2 6 22 23 7 85 5 3 1933

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 650