33 29 STAAT XVII. Bedragen, betaald voor te werk gestelde wacht gelders en reservisten, gesplitst naar de takken van dienst. door ziekte of anderszins niet of niet volledig te werk gesteld konden worden. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. C. TAK VAN DIENST. Totaal. f f f 562,50 59.877,02 n f 96.989,88 287.245,79 29.861,89 2) 317.107,68 f 639.097,79 f 254.862,12 f 384.235,67 1, ,1 H H 77 77 77 77 77 77 1.051,18 1.303,71 1.390,53 864,50 7.792,89 1.207,50 3.014,59 1.446,91 1.877,47 2.388,95 4.010,33 51.008,70 65.659,90 877,67 2.895,91 6.150,07 11.030,86 303,31 4.301,42 12.528,26 37.714,22 685,44 7.965,41 1.234,17 192,82 124,36 1.350,— 1.244,44 1.417,74 1.868,94 2.034,23 1.350,— 10.660,11 1.234,17 755,32 124,36 1.350,— 2.691,35 3.295,21 4.257,89 6.044,56 52.358,70 76.320,01 877,67 2.895,91 1.051,18 7.453,78 12.421,39 303,31 59.877,02 4.301,42 12.528,26 37.714,22 1.549,94 15.758,30 Dit bedrag moet worden verminderd met f 190,90 voor teniggestorte wachtgelden. 2) Dit bedrag moet worden verminderd met f 41,26 voor terugstorting van loon, f 1.214,85 voor nagevorderde verlofgelden van reservisten en f 14.158,13 wegens voor rekening van de bedrijven komend schadeloon. 3) Dit bedrag moet worden vermeerderd met f 7.188,05 wegens aan reser visten uitgeleerden kinderbijslag. Accountantsdienst Arbeidsbeurs Archief Bank van Leening Bouw- en Woningtoezicht Centraal Badbeheer Duinwaterleiding Electrisoh Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Haven- en Marktwezen Kon. Schouwburg Kunsten en Wetenschappen Maatschappelijk Hulpbetoon Museum voor het Onderwijs Onderwijs Openbaar Slachthuis Plantsoenen Reinigingsdienst School- en Kindertuinen Secretarie (e. a.) Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting Telefoondienst Ziekenhuizen Totaal der loonbedragen Restant wachtgeld en improduc tief loon Totaal der door den Dienst der Personeelsreserve uitgekeerde loonen en wachtgelden 6.321,91 40,95 6.241,19 f 225.000,23 3) 7.529,41 3.055,54 6.241,19 f 321.990,11 Wachtgelders. Reservisten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 652