33 30 8. Emigratie. 9. Voorlichting bij beroeps keuze. De Directeur der Gemeentelijke en Districts arbeidsbeurs, BOEZER. Het Bureau van de Werkverschaffing, dat op 1 Augustus 1936 bij de Arbeidsbeurs werd ondergebracht, behandelde ook de emigratiegevallen en de geldelijke voorbereiding en gevolgen daarvan voor hen, die in het buitenland werk hadden gevonden of zouden kunnen vinden. In 1936 emigreerden 166 personen, o.m. naar Nederlandseh- Oost-Indië 7, naar Argentinië 2 en naar Uruguay 4 personen. De belangstelling bleef gericht op emigratie naar de Unie van Zuid-Afrika. De emigranten moeten zelf de beschikking hebben over de middelen, welke noodig zijn om den overtocht en het landingsgeld te betalen. Het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze is wel gevestigd in een der gebouwen van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, doch staat geheel los van de Arbeidsbeurs. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 653