33 33 37 36 troepsgroepen, over het jaar 1936. Overzicht der bemiddeling, gesplitst naar dt 18 I 7 I 27 I 1 i 5 i 1 i VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage III. Aanvragen. Plaatsingen. Aanbiedingen. Aanbiedingen. Plaatsingen. Aanvragen. Voldane aanvragen. BEROEPSGROEPEN. Volw. I Jeugd. Voiw. Jeugd. Volw. Jeugd. Jeugd. Volw. Volw. Vrouwen. Mannen. 2 2 2 149 32 8 13 8 18 13 8 25 39 22 55 168 180 168 297 679 653 574 278 277 1 192 3 243 1 194 2 120 1 1 123 1 17 20 19 1 3 3 12 12 70 3 3 12 92 70 92 70 92 92 12 70 1 901 8 326 4 495 Totaal 13 505 2 736 8 300 1 901 50 798 11 473 5 986 11 489 2 522 11 694 2 521 1 7 37 1 541 19 247 1 498 973 1 453 1 706 12 372 140 18 3 669 244 398 28 440 410 51 132 78 16 4 350 183 198 782 7 1 83 75 3 27 414 445 20 10 123 630 23 208 124 27 70 40 16 4 792 169 203 771 7 1 83 75 3 33 441 138 32 126 728 27 414 444 20 10 124 27 124 630 23 208 70 40 I 724 II 4761 865 13 816 980 I 16 14 16 294 4 9 507 2 6 709 323 3 133 538 30 12 219 2 129 182 776 14 11 13 512 2 6 731 132 537 29 9 1 7 219 3 129 183 2 o 1 683 1 111 179 46 7 146 4 696 24 16 4 750 3 120 37 1 21 638 11 144 252 325 3 14. 15. 16. 17. 565 4 11 291 75 3 146 592 1 30 12 191 45 7 72 4 461 73 36 567 72 61 2 2 5 067 144 39 93 448 25 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Jeugd. Jeugd. 88 1 108 1 524 36 10 281 1 018 1 210 180 45 7 69 I 4 427 72 36 553 165 198 665 7 83 Vervaardiging v. glas, aardewerk enz. Bewerking van diamant enz. Boek- en steendrukkerijen enz. Bouwbedrijven enz Chemische nijverheid Hout-, kurk- en stroobewerking Kleeding en reiniging Kunstnijverheid Leder, wasdoek en rubber Oer, steenkolen, turf Metaalnijverheid, scheeps- en rijtuig bouw Papier Textielnijverheid Gas- en electrieiteitabednjven Bereiding van voedings- en genot middelen Landbouwbedrijven Jacht en visscherij Handel Verkeerswezen Crediet- en bankwezen Verzekeringswezen Overige bedrijven en vrije beroepen. Onderwijs Huiselijke diensten 27a. Ongeschoolde arbeiders 27b.Personen zonder voorkeur voor een bepaald beroep 28. Godsdienst 29. A.V. O Volw. Jeugd. I Volw. 16 150 i 4 015 Voldane aanvragen. 412 Volw. Jeugd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 657