33 39 Bijlage VI. Zie bladz. 40-41. Bijlage VII. Uitgaven 1936. f 76.584,18 2.498,09 Totaal f 93.406,47 1.594,30 1.761,74 2.654,65 323,43 285,55 628,64 4.096,94 182,68 1.516,37 115,— 17,93 139,24 24,85 502,88 480,— Wedden Loon los personeel in geval van ziekte van vast personeel Onderhoud door Gemeentewerken van gebouwen en meubelen Dagelijksche schoonmaak Verlichting, verwarming en duinwater Kosten Commissie beoordeeling zedelijk gedrag Drukwerken en kantoorbehoeften Intercommunale telefoongesprekken Telefoonaansluitingen Vereeniging Arbeidsbeurzen, A.V.O. en H.A.V.O. Kosten van tramvervoer Porti Reis- en verblijfkosten Commissie van Toezicht Reiskosten arbeidskrachten naar elders Abonnementen couranten Aanschaffing en onderhoud motorrijwielen en rijwielen Reclamekosten Onvoorziene uitgaven VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. dl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 659