i I t t w- t lês JZsZlFOiF 1©5ö vah ZïAnBEDINOEHvANW2UZOEUENDENU Ï^MvAn\X/B2lZQEVED3EtiDLAAT3l!1QEN szt 43 42 33 33 VQOUWEMqn MANNEN M VQOOWEN I r BWfl 1 F 4 Z r«r* 4 I 4 ,jsooo 2800 7 -4- L_ BBS L- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Bijlage VIII. 5 XPT OCl NOV XC r- r' 2800 VEÖkLAfclNCi. 1 ja'h rc&e mct Fq mci juni juli ao^ tpi oct nóv dcc JAN NW DCC Z2600 5OOC 4flrr 46OC 44OQ AÜQ XPT OCT NW DCC. JAN CESG MCI APG MCI JUNI JOU AOQ XCT OCT NOV WC I n i""TW SCO. 54QC 5200 5000 4aoo 460C 4400 4200 4000 8400 QfiCO 7800 jillJli 4 fyyy jOögc 64OC 0200 ÖOOO 8400 8200 _25öOC 5400 3200 3200 2000 2400 2200 onno Jcoo Jl.1400 JfiQQ AQO 600 4CO 200 O 0800 3000 _54QO 3200 PQQQ <4600 JAN rrw MPï MF 2400 22QC 2COC laoQ tooo )4oo 1200 1QOO eoo ©oo 400 -200 o 4 4 3SOO I 3600 -F AANBIEDINGEN vAHWKtZOEkBttN. AANVDAQEN VANWEfclóSEVEQX PLAATSINGEN. jan rcbe hoi aw mci juni juli JAN CCM MCI AW2 MCI JUNI JOU AOÖ Xff OCT NOV DCC 4200 4000 5800 5800 J5600 34OC 5200 .2800 2^00 2200 Pcm Jsoc oo 1£OO Jooo ROQ GQQ 4OC p oo o 44CO 42CO 4CCC 25000 54CO Bonn 7SCO 7ÖCO 7400 7200 Ö40Q aaoa etjoc 7800 jeoo 7400 7200 7000 6ÖQ0 fi4OO O2OC ÖCXX 5800 7000 7400 7Pno ©OO _4QO - 200 O ©eoo ©ÖOO 6400 6200 ©coo --^1; 1 a==^=—-= CCBO MPT APe N «5 3CPI OCT

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 661