84 4 Aantal aanvragen om advies in het jaar 1936 en voorgaande jaren. VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE I. Totaal. JAAR Totaal. M BIJLAGE II. Onderscheiding der nieuwe aanvragen naar het genoten onderwijs. Algemeen totaal. Inrichtingen van onderwijs, die nog werden bezocht of reeds waren verlaten: Lagere school (openbaar), lagere school (bijzonder), buitengewoon lager onderwijs, school voor individueel lager onderwijs, Indische lagere school, lagere school in Oostenrijk, lagere school in Duitschland, buitenschool, C-klasse, l.o. kopschool, u.l.o. kopschool B (3-jarig), u.l.o. kopschoot A (4-jarig) (openbaar), u.l.o. kopschool A (4-jarig) (bijzonder), handelsdag- school, handelsavondschool, h.b.s. (openbaar), h.b.s. (bijzonder), h.b.s. litt.- econ., h.b.s. in Indië, middelbare meisjesschool, lyceum, gymnasium, vrije school, Real Gymnasium Basel, Collége de Montreux, Reichsdeutsche Real- schule Budapest, kweekschool, kweekschool voor lichamelijke opvoeding, kweekschool voor fröbelonderwijzeressen, nijverheids- (vak-, industrie- en huishoudscholen), ambachtsschool, zeevaartschool, electrotechnische school Amsterdam, middelbaar technische school, school voor winkelpersoneel, Duitsche scholen, diverse scholen, school voor maatschappelijk werk, conser vatorium voor muziek, seminarium, kostschool in Engeland, hoogere han- delsschool, hoogeschool of universiteit, opleiding voor diploma's ziekenver pleging (A en B). Herhaalde bezoeken. 831 753 804 1041 942 1027 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 520 456 459 452 343 152 1351 1209 1263 1493 1285 1179 1271 1129 881 578 515 453 317 289 1248 1165 1339 1714 1660 1616 1447 1198 1085 860 827 634 539 570 642 569 509 651 787 787 889 851 700 614 498 488 407 332 370 418 242 230 252 349 320 278 231 178 179 153 161 113 123 115 151 248 264 260 358 379 306 256 224 217 162 140 86 66 60 57 2599 2374 2602 3207 2945 2795 2718 2327 1966 1438 1342 1087 856 859 189 162 176 220 174 143 109 96 75 47 38 28 18 25 16 Personen jonger dan 18 jaar. M. I Vr. Nieuw ingeschreven. Personen van 18 jaar en ouder. M. I Vr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 666