34 5 VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE III. In 1936 gegeven adviezen betreffende: B. vrouwelijke aan personen. Accountant, ambtenaar (ter secretarie), analyst, apotheker, apothekers assistent, archaeoloog, architect, arts, auto-mecanieien, auto-monteur, auto- technicus, A.V.O., banketbakker kok), behanger (-stoffeerder), binnenhuis architect, bioloog, bloemist, boekbinder, boekdrukker, boekhandelaar, boek houder, bouwkundige, bouwkundig opzichter, broodbakker, chauffeur, chauffeur-monteur, cursus in leerbewerking, dansleeraar, deteetieve, dro gist, electricien, electrotechnicus, electrotechnisch opzichter, emigratie, etaleur, filmacteur, filmoperateur, fotograaf, gasfitter, geoloog, handel, handelscorrespondent, heilgymnast-masseur, horlogemaker, hotelbedrjjf, huisknecht, Indische cultures, indoloog, instrumentmaker, journalist, jurist, kantoorbediende, kapper, kellner, keurmeester, kleermaker, kloosterbroeder, kok, kruidenier, kruideniersbediende, kunstnijverheid, laborant, lakschrij ver, landmeter, lasscher, leeraar klassieke talen, lessen in: algemeene ont wikkeling, Japansch, talen, teekenen; letterzetter, loodgieter, lithograaf, machine-bankwerker, machinist, magazijnbediende, matroos groote vaart, mecanicien, metaalbewerker, meteoroloog, meubelmaker, militair (Indisch), monteur, motor-meeanicien, nijverheidsacte, officier Kon. Marine, onder wijzer, opzichter (bouwkundig-, electrotechnisch-, werktuigkundig pianist, piccolo, politie (agent van inspecteur van radio-monteur, radio-tech- nicus, reiziger, reparateur (motoren rijwielhersteller, schilder (decoratie-, glas-, kunst-, reclame-), schoenmaker, seinersmaat, slager, smid-bankwerker, stationschef, storingzoeker, stucadoor, stuurman, tandtechnicus, technicus, technoloog, teekenaar (bouwkundig-, lithografisch-, reclame- en mode-, technisch-, werktuigkundig-), telegrafist, timmerman, tooneelspeler, tuin bouwkundige, tuinder, tuinman, typograaf, veearts, verpleger, violist, vlieger, vliegtuigbouwer, vliegtuigmecanicien, vliegtuigmonteur, water bouwkundige, waterbouwkundig opzichter, werktuigkundige, winkelbe diende, winkelbedrijf (technisch-), zanger, zeeman. Overgang naar: lagere school, C-klasse, avondschool, ambachtsschool, u.l.o. kopschool B (3-jarig), u.l.o. kopschool A (4-jarig), handelsdagschool, h.b.s., h.b.s. litt.-econ., lyceum, gymnasium, middelbaar technische school, handelshoogeschool, landbouwhoogeschool, technische hoogeschool. Studie voor: boekhouden m.o., staathuishoudkunde m.o., Engelsch m.o., staats- practijkdiploma, staatsexamen, scheikunde; algemeene oriëntatie. Algemeen secretaresse, analyste (klinisch-), apothekeres, apothekers assistente, arts, assistente in inrichting, A. V. O., boekhoudster, caissière, correspondente, costuumnaaister; cursus in: eostuumnaaien, E. H. B. O., fröbelen, gezinsverpleging, handenarbeid, hoedenvak, knippen, koken, leer bewerking, manucuren, pedicuren; dansleerares, diacones, dienstmeisje, filmregisseuse, fotografe, fröbelonderwijzeres, heilgymnaste-masseuse, huis houdkundige in inrichting, huishoudster, hulp i./d. huishouding, illustratrice, kantoorbediende, kapster, kinderjuffrouw, kinderverzorgster, kleermaak ster, kraamverzorgster, landbouwhuishoudkundige; leerares: klassieke talen, m.o. gymnastiek, m.o. teekenen, modevakschool, Na, N 8, N19, Ns; A. aan mannelijke personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 667